Specifická pojištění

Specifická pojištění

Pojištění specifických druhů rizik zajišťuje ochranu pro ne příliš časté jevy a situace v podnikatelském prostředí.

Pojištění podnikatelů a firem

Pojištění majetku

pojištění lodí a jachet
pojištění letadel (havarijní a povinné pojištění letadel)
pojištění přerušení provozu
pojištění fotovoltaických elektráren
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění provozních a výrobních zařízení
pojištění zásob
stavební a montážní pojištění

Pojištění odpovědnosti

pojištění obecné odpovědnosti
pojištění odpovědnosti způsobenou managementem společnosti(způsobenou orgány společnosti, členem představenstva)
pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů (zastupitelů)
pojištění odpovědnosti obcí, měst a krajů
pojištění odpovědnosti způsobenou vadou výrobku
pojištění ekologické újmy
pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení

Pojištění profesní odpovědnosti

pojištění odpovědnosti zvěrolékaře
pojištění odpovědnosti projektantů a techniků
pojištění odpovědnosti architektů
pojištění auditorů a daňových poradců

Pojištění provozní odpovědnosti

pojištění odpovědnosti zemědělství a lesního hospodářství
pojištění odpovědnosti školsví a vzdělávání
pojištění odpovědnosti kultura a zábava
pojištění odpovědnosti sportovních spolků
pojištění odpovědnosti - pořádání akcí
pojištění odovědnosti jezdectví a chovatelství koní

Pojištění přepravy

pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce
pojištění odpovědnosti zasilatele
pojištění cenností během přepravy
pojištění finanční způsobilosti dopravce
pojištění nákladu

Zemědělské pojištění

pojištění zemědělských plodin
pojištění hospodářských zvířat
pojištění koní
pojištění lesů
pojištění farem
pojištění strojů