Pojištění ekologické újmy

Pojištění ekologických škod poskytuje pojistné krytí pro podnikatelské subjekty proti rizikům spojeným s jejich podnikatelskou činností a jejími vlivy na životní prostředí.
Rozsah pojistného krytí - nápravu/sanaci ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., finanční ztráty spojené s přerušením provozu, škodu na zdraví a věcnou škodu, náklady právního zastoupení, odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou, škodu na životním prostředí/ekologickou újmu, která nevznikla jako důsledek znečištění.  


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct