Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Je určeno pro všechny, kteří chtějí mít svoje podnikání pod kontrolou v případě nějaké nenadálé události. Toto pojištění se sjednává na finanční ztráty pro přípapad přerušení či omezení provozu v důsledku věcné škody (např. poškození nebo zničení prostor k podnikání, povodně, nemoc či úraz odpovědné osoby, epidemie, vandalismus, stávka, apod.)
- finanční ztrátou se rozumí: ušlý zisk, ušlé nájemné, fixní náklady (jsou to např. mzdy, odpisy, nájemné, pojistné, apod.)
- ve výlukách většinou bývají válečná a jaderná rizika

Vyplňte formulář, porovnáme nabídky pojištění 

Přerušení provozu


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenostiSpravujeme pojištění pro více než 200 firem po celé ČR

 Doba ručení 

- pojistné plnění je poskytováno po dobu ručení, kterou si pojištěný s ohledem na své potřeby zvolí sám.
- doba ručení začíná okamžikem vzniku škody a končí obnovením pojištěného provozu do stavu před vznikem této škody (je to okamžik, kdy se „Obrat“ dostane na úroveň, kterou by býval dosáhl, kdyby k přerušení provozu nedošlo)
- doba ručení se obvykle sjednává na 12 měsíců

 Pojistná částka

- pojistná částka se zpravidla určuje dle hospodářských výsledků za uplynulých 12 měsíců.
- pokud doba ručení přesahuje 12 měsíců, je potřeba ještě pojistnou částku navýšit o poměrnou částku a o navyšující se infalci