Slovníček pojmů

Pojištěný

Je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, týkající se jeho zdraví, majetku či odpovědnosti za škodu. Tím je pojištěný kryt v případě nějaké náhlé „škodní události“. Nejčastěji je shodná s pojistníkem

Pojistník

Je osoba, která uzavírá a podepisuje s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, nehledně na to, zda se na něj vztahuje pojistné krytí

Pojistná smlouva

Je smlouva mezi fyzickou nebo právnicko osobou a danou pojišťovnou o pojistném produktu, ve které se pojistitel zavazuje plnit nahodilou událost v rozsahu, která je předmětem smlouvy. Pojistník se zavazuje platit pojistnou částku pojistiteli v daném termínu, které je uvedeno ve smlouvě. Součástí pojistky, které by měl pojistník dostat při podpisu smlouvy, jsou pojistné podmínky.

náležitosti pojistné smlouvy:

 • číslo pojistné smlouvy
 • určení pojistitele, pojistníka, vlastníka, popř. oprávněné osoby
 • předmět pojišění a její náležitosti
 • výše pojistného, splatnost, pojistná doma
 • podpisy obou stran

Pojistné podmínky

Souhrn pravidel a podrobností dané pojišťovny o vzniku, trvání a zániku pojištění. V pojistných podmínkách dále najdeme výluky z pojištění a různá ustanovení, která pojišťovna stanovuje. Najdeme zde kontaky v případě hlášení pojistných událostí.

Oprávněná osoba

Je to osoba, která má právo, aby jí bylo poskytnuto pojistné plnění nebo vyplacena dohodnutá částka v případě vzniku pojistné události.

Obmyšlená osoba

Je to osoba, která figuruje jako oprávněná osoba k přijmu pojistného plnění, zejména u životního pojištění. Obmyšlený může být výslovně uveden (jméno a datum narození), nebo může být uvedený příbueznský vztah (manžel, dcera, apod.). Ve smlouvě může být uvedeno více obmyšlených osob, pojistník také může stanovit výši poměru v případě pojistného plnění. Pokud není obmyšlená osoba uvedena ve smlouvě, je určena zákonem.

Pojistná událost

Je nahodilá skutečnost, kdy pojištěný má nárok na vyplacení pojistného plnění. Pojištěný je povinnen škodu nahlásit pojistiteli, ta po nahlášení zahajuje likvidační řízení. Likvidátor posoudí a popřípdě vyčísli škodu. Pokud je nárok uznán, pojišťovna vyplatí poškozenému pojistné plnění.

Pojistné plnění

Je finanční náhrada škody, vyplacená v případě pojistné události

Pojistná hodnota

Maximální hodnota škody - např. hodnota stavby, nerovná se kupní ceně, ale hodnotě, která by byla potřeba na získání majetku stejných parametrů.

Limit

Nejde-li určit dopředu pojistná hodnot, zvolí si klient maximální limit pro pojistné plnění. Existují limity roční, na jednu pojistnou událost, sublimity např. pro část majetku nebo konkrétní druh události (např. krádež).

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  Počet zraněných dětí přibývá

  Většina dětí se zraní ve svém volném čase, při sportování nebo zájmové činnosti. Ovšem roste také počet úrazům ve škole, nejen při tělocviku, ale také o přestávkách, na školních výletech apd. Za poslední uplynulý školní rok bylo zaznamenáno 42 577 úrazů. VÍCE >>

  Co udělat pro změnu zdravotní pojišťovny?

  V České republice funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven a každý si může dobrovolně zvolit, u které chce být. V průběhu života lze pojišťovny měnit, ovšem vždy maximálně jednou za dvanáct měsíců. VÍCE >>

  Pojištění zemědělců proti suchu nebo mokru by mnozí uvítali

  Zemědělcům nejvíce škodí výkyvy počasí. Jejich hrozbou je jak sucho, tak mokro v důsledku přívalových dešťů a záplav. Proto všichni zemědělci s nadějí očekávají po dlouhých letech chystaný fond, který jim umožní pojistit se proti suchu nebo mokru v době dozrávání obilí i proti jiným událostem. VÍCE >>

  Komu se vyplatí celoroční cestovní pojištění?

  Kvůli týdenní dovolené u moře nebo víkendovému poznávacímu zájezdu se nevyplatí sjednávat celoroční cestovní pojištění. Jiné to je u cestovatelů, kteří vyjíždění za hranice často a pravidelně. VÍCE >>

  Pojištění je důležité, i když pronajímáte byt

  Pronajímat byt rozhodně není bez rizika. Nájemce může přestat platit, poškodit vybavení nebo samotný byt, nebo také může způsobit škodu sousedům, kteří budou požadovat náhradu samozřejmě po majiteli bytu. VÍCE >>

  Pojištění psa uvítáte v případě nákladné léčby

  Češi jsou národem pejskařů, takže pro každého majitele čtyřnohého miláčka je dobrou zprávou, že i psa je možné pojistit. Zvláště když je pes právoplatným členem rodiny, zaslouží si tu nejlepší možnou péči. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct