Slovníček pojmů

Pojištěný

Je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, týkající se jeho zdraví, majetku či odpovědnosti za škodu. Tím je pojištěný kryt v případě nějaké náhlé „škodní události“. Nejčastěji je shodná s pojistníkem

Pojistník

Je osoba, která uzavírá a podepisuje s danou pojišťovnou pojistnou smlouvu, nehledně na to, zda se na něj vztahuje pojistné krytí

Pojistná smlouva

Je smlouva mezi fyzickou nebo právnicko osobou a danou pojišťovnou o pojistném produktu, ve které se pojistitel zavazuje plnit nahodilou událost v rozsahu, která je předmětem smlouvy. Pojistník se zavazuje platit pojistnou částku pojistiteli v daném termínu, které je uvedeno ve smlouvě. Součástí pojistky, které by měl pojistník dostat při podpisu smlouvy, jsou pojistné podmínky.

náležitosti pojistné smlouvy:

 • číslo pojistné smlouvy
 • určení pojistitele, pojistníka, vlastníka, popř. oprávněné osoby
 • předmět pojišění a její náležitosti
 • výše pojistného, splatnost, pojistná doma
 • podpisy obou stran

Pojistné podmínky

Souhrn pravidel a podrobností dané pojišťovny o vzniku, trvání a zániku pojištění. V pojistných podmínkách dále najdeme výluky z pojištění a různá ustanovení, která pojišťovna stanovuje. Najdeme zde kontaky v případě hlášení pojistných událostí.

Oprávněná osoba

Je to osoba, která má právo, aby jí bylo poskytnuto pojistné plnění nebo vyplacena dohodnutá částka v případě vzniku pojistné události.

Obmyšlená osoba

Je to osoba, která figuruje jako oprávněná osoba k přijmu pojistného plnění, zejména u životního pojištění. Obmyšlený může být výslovně uveden (jméno a datum narození), nebo může být uvedený příbueznský vztah (manžel, dcera, apod.). Ve smlouvě může být uvedeno více obmyšlených osob, pojistník také může stanovit výši poměru v případě pojistného plnění. Pokud není obmyšlená osoba uvedena ve smlouvě, je určena zákonem.

Pojistná událost

Je nahodilá skutečnost, kdy pojištěný má nárok na vyplacení pojistného plnění. Pojištěný je povinnen škodu nahlásit pojistiteli, ta po nahlášení zahajuje likvidační řízení. Likvidátor posoudí a popřípdě vyčísli škodu. Pokud je nárok uznán, pojišťovna vyplatí poškozenému pojistné plnění.

Pojistné plnění

Je finanční náhrada škody, vyplacená v případě pojistné události

Pojistná hodnota

Maximální hodnota škody - např. hodnota stavby, nerovná se kupní ceně, ale hodnotě, která by byla potřeba na získání majetku stejných parametrů.

Limit

Nejde-li určit dopředu pojistná hodnot, zvolí si klient maximální limit pro pojistné plnění. Existují limity roční, na jednu pojistnou událost, sublimity např. pro část majetku nebo konkrétní druh události (např. krádež).

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  V jakých případech nemusí u cestovního pojištění pojišťovny platit?

  Vyjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Je to užitečná věc, ovšem je třeba dodržet stanovené podmínky, aby člověk nezůstal bez plnění, které očekával. VÍCE >>

  Absurdní výluky z pojištění

  Některé výluky jsou opravdu absurdní a v anketě mezi lidi se na prvním místě umístilo „zanedbání povinnosti pojištěného“, pro jehož vítězství hlasovalo více než 14 tisíc lidí. Dalšími absurdními výlukami jsou výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, vznik nepředvídatelných okolností, neposkytnutí vyčerpávajících informací, pojištění výrobku v záruce, karenční doba a některé další. VÍCE >>

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct