Záruky

V dnešním dynamickém obchodním prostředí je klíčové mít spolehlivého partnera, který vám pomůže se složitými finančními procesy.

Záruky

V dnešním dynamickém obchodním prostředí je klíčové mít spolehlivého partnera, který vám pomůže se složitými finančními procesy.

Co to je a jak bankovní záruky fungují?

Bankovní záruky jsou nástroje, které vám poskytnou finanční jistotu v různých obchodních transakcích. Ať už jde o zajištění splnění smluvních závazků nebo o zajištění plateb, bankovní záruky hrají klíčovou roli ve světě podnikání. Existuje několik druhů záruk.

Jaké jsou typy záruk?

Smluvní záruky

 • Záruka za řádné provedení díla (Performance Bond)- tato záruka zajišťuje, že dodavatel splní své závazky vůči objednateli v souladu s podmínkami smlouvy.
 • Záruky za nabídku (Bid Bond) - Tato záruka chrání objednatele v případě, že dodavatel se stáhne z nabídky po jejím přijetí nebo nesplní podmínky pro vydání smlouvy.
 • Záruka za záruční dobu (Maintenance Bond) - 
 • Záruka za zálohové platby (Advance Payment Bond) - Tato záruka chrání objednatele v případě, že dodavatel nesplní své závazky po přijetí zálohové platby.
 • Záruka za zádržné (Retention Bond)

Finanční záruky

 • Záruka za zaplacení faktury
 • Záruka za zaplacení nájemného 
 • Záruka za zaplacení úvěrových nebo leasingových splátek

Ostatní záruky

 • Záruka za zajištění celního dluhu

Vyplňte poptávku


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouhodobé zkušenosti


Cena bankovní záruky 

Cena bankovních záruk se může výrazně lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně typu záruky, finančního stavu žadatele, doby trvání záruky a konkrétních požadavků banky nebo finanční instituce, která záruku poskytuje. Zde jsou některé hlavní složky, které mohou ovlivnit cenu bankovních záruk:

 1. Sazba z hodnoty záruky: Obvykle se účtuje procentuální sazbu z celkové hodnoty záruky. Tato sazba může být v rozmezí od 0,5% do 3% nebo více, v závislosti na různých faktorech.

 2. Administrativní poplatky: Kromě procentuální sazby mohou banky účtovat i administrativní poplatky za zpracování a vydání bankovní záruky.

 3. Finanční zdraví žadatele: Cena záruky může být nižší pro žadatele s silným finančním zázemím a dobrými kreditními hodnoceními.

 4. Doba trvání záruky: Cena může také záviset na době trvání záruky. Dlouhodobější záruky mohou být dražší než krátkodobé záruky.

 5. Specifické požadavky: Cena může být ovlivněna specifickými požadavky, včetně složitosti transakce a potenciálních rizik.