Záruka za celní dluh a spotřební daň

Pojištění celního dluhu na rozdíl od bankovních záruk nezatíží vaše účetnictví jako finanční závazek, což vám umožní udržet si svou bonitu a investovat do rozvoje vašeho podnikání.

Záruka za celní dluh a spotřební daň

Pojištění celního dluhu na rozdíl od bankovních záruk nezatíží vaše účetnictví jako finanční závazek, což vám umožní udržet si svou bonitu a investovat do rozvoje vašeho podnikání.

Pojištění celního dluhu vám nabízí rychlé a efektivní řešení vašich finančních potřeb. Nabídku zpracujeme co nejrychleji, takže se můžete soustředit na své podnikání a ne na čekání na získání záruky.

Oproti bance, poskytujeme vstřícnější přístup ke klientům. Jsme zde pro vás, chápeme vaše potřeby a pracujeme na tom, abychom pro vás našli ten nejlepší možný plán pojištění celního dluhu.Vyplňte poptávku


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouhodobé zkušenostiPřevedeme vaše obavy z celního dluhu na nás, takže se můžete plně soustředit na to, co děláte nejlépe - řízení a růst vašeho podnikání.

Pojištní celního dluhu

Pojištění kryje náklady na celní dluh, sankce, skladné a náklady řízení, které jsou dlužné celnímu úřadu. Pojišťovna se tedy stává ručitelem za klienta vůči celním orgánům.

Pojištění záruky za spotřební daň

Je navrženo pro ty, kteří provozují daňové sklady dle zákona o spotřebních daních. Toto pojištění zaručuje pokrytí nákladů v případě, že není uhrazena vyměřená spotřební daň. Pojišťovna opět vstupuje jako ručitel za klienta.

Pro koho je určeno 

  • Osobám, ať již právnickým či fyzickým, které poskytují zajištění spotřební daně v rámci provozování daňového skladu.
  • Subjektům provozujícím daňový sklad při přepravě vybraných výrobků.
  • Dopravcům, kteří se věnují přepravě těchto specifikovaných výrobků.
  • Vlastníkům těchto vybraných výrobků.
  • Daňovým zástupcům, kteří zastupují tyto subjekty v daňových záležitostech.