Pojistné podmínky finanční způsobilosti

Pojistné podmínky finanční způsobilosti

Slavia pojišťovna 


Smluvní ujednání k připojištění úrazu

Limity pojistného plnění 100 000 Kč pro případ smrti a 200 000 Kč pro případ trvalých následků úrazu. 
Do pojistné smlouvy je nutné uvést identifikaci vozidla a to RZ nebo VIN. Pojistnou událostí je totiž úraz řidiče při dopravní nehodě. 

Porovnání nabídek na pojištění finanční způsobilosti

Nové články k tomuto pojištění

Finanční způsobilost dopravce 2023

12.12.2022
Nová sazba pro finanční způsobilost dopravce 2023 je nižší. Pojištění finanční způsobilosti tak bude v roce 2023 levnější.