Kde se dokládá finanční způsobilost dopravce?

Odkazy prostřednictvím nichž si můžete jednoduše stáhnout formulář na finanční způsobilost dopravce podle jednotlivých krajských úřadů.

Výpočet pojištění finanční způsobilosti

Srovnání nabídek

Objednávka pojištění

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...

Právní úprava finanční způsobilosti dopravce

Zákon dopravcům ukládá povinnost prokázat finanční způsobilost, tedy doložit, že jsou schopni v oboru řádně podnikat. Toto nařízení se týká všech, kteří provozují vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu vozidly pro více než 9 osob, autobusy, tahače a nákladní vozidla (nad 3,5 tuny).

Pro účely tohoto nařízení se každoročně stanoví hodnota eura v korunách českých. Letos, od 1.ledna, je kurz stanoven na 26,918 CZK/EUR. Z toho vyplývá, že pojistná částka na první vozidlo se zvedla na 242 262 Kč, přičemž pojistná částka na každé další vozidlo je stanovena na 134 590 Kč.

Jak se vyvíjely pojistné částky na finanční způsobilost od roku 2014 si můžete přečíst v našem článku o finanční způsobilosti dopravce. 

Jakými způsoby lze doložit finanční způsobilost dopravce?

1) Dopravce, který vede účetnictví, prokazuje finanční zpsůobilost účetní závěrkou (rozvaha v plném rozsahu nebo rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisků a ztrát), ověřenou auditorem, nebo daňovým poradcem, nebo účetní s živnostenským listem, nebo ověřovací doložkou příslušného správce daně. Účetní závěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

2) Dopravce, který vede daňovou evidenci, prokazuje finanční způsobilost daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně plně vyplněné Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně.

3) Dopravce může prokázat finanční způsobilost i bankovní zárukou, nebo pojistnou smlouvou ("Pojištění finanční způsobilosti" dle nařízení EP a R (ES) č. 1071/2009). O splnění finanční způsobilosti příslušný dopravní úřad nevydává žadateli žádné písemné potvrzení. 

Seznam žádostí dle krajských úřadů

Hlavní město Praha - sdělení pro dopravce z Magistrátu hl. m. Prahy najdete zde. Samotná Žádost o finanční způsobilost zde

Středočeský krajŽádost o finanční způsobilost zde          

Jihočeský kraj – sdělení pro dopravce z Jihočeského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost zde

Plzeňský kraj – sdělení pro dopravce z Plzeňského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost zde

Karlovarský kraj – sdělení pro dopravce z Karlovarského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Ústecký kraj – sdělení pro dopravce z Ústeckého kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Liberecký kraj – sdělení pro dopravce z Libereckého kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Královehradecký kraj – sdělení pro dopravce z Královehradeckého kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Pardubický kraj – sdělení pro dopravce z Pardubického kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Olomoucký kraj – Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Moravskoslezský kraj – sdělení pro dopravce z Moravskoslezského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Jihomoravský kraj – sdělení pro dopravce z Jihomravského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Zlínský kraj – sdělení pro dopravce ze Zlínského kraje najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

Kraj Vysočina - sdělení pro dopravce z Kraje Vysočina najdete zde.
Samotná Žádost o finanční způsobilost dopravce

 4.2.2021


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct