Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Martin Vomáčka DiS., Osík 196, Osík u Litomyšle 569 67, IČ - 736 095 95
Kontaktní adresa: Smetanovo nám. 106, Litomyšl 570 01

Zpracování osobních údajů za účelem vytvoření nabídek pojištění.

Zadáním souhlasu klient souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, email, trvalé bydliště, korespondenční adresa pro nabízení služeb pojištění a financí. Cílem předání osobních údajů klienta je tvorba nabídek, zajištění služeb pro klienta a poradenství pro klienta. Souhlas je udělen na dobu 5 let, nebo v případě uzavření smlouvy na dobu 5 let od ukončení smlouvy.

Veškeré zpracování osobních údajů se řídí zákony České republiky, jakož i normami Evropské Unie. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatele webu Fajnpojisteni.cz, jímž je správce. Údaje budou použity pro vypracování nabídek a smluv pojištění případně k jiným dohodnutým činnostem. Za tímto účelem budou předány pojistitelům registrovaným u ČNB, se kterými má správce sjednanou smlouvu. Správce může osobní údaje předat vybraným obchodním partnerům za účelem zpracování dalších nabídek služeb v zájmu klienta.

Poskytnutí údajů je dobrovolné a klient může souhlas kdykoliv odvolat. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům. Může požadovat jejich opravu, doplnění, blokaci, výmaz, omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Klient má zejména práva dle § 11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných provozovatelem webu Fajnpojisteni.cz, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Zpracování osobních údajů za účelem marketingu

Zadáním pole klient souhlasí se zpracováním osobních údajů také za účelem nabízení dalších služeb provozovatele webu Fajnpojisteni.cz nebo vybraných obchodních partnerů. Klient souhlasí s možným kontaktováním písemně, telefonicky nebo elektronicky. Ostatní pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou shodná s výše uvedeným.

Pravidla pro marketingovou komunikaci

 • Klientovi jsou jsou nabízeny produkty na základě jeho předchozího zájmu a produkty související s tímto zájmem.
 • Klient nebude zahlcován informacemi. Newslettery, nabídky a novinky jsou posílány nanejvýš 2x za měsíc.
 • Klientovi jsou nabízeny pouze produkty a služby provozovatele webu - Martina Vomáčky a spolupracujících partnerů, zejména produkty pojištění a financí. Klientovi nebudou nabízeny výrobky a služby třetích stran.

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

  Vypovězení pojistné smlouvy: Jak na to?

  Nejste-li spokojeni se svou pojišťovnou a chcete přejít k jiné, nezbývá, než stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Pokud jste se doposud o obsah pojistné smlouvy nestaraly, pojistku neaktualizovali a neznáte ani smluvní podmínky, můžete být při předčasném ukončení smlouvy překvapeni, že rozvázat smlouvu s pojišťovnou není vůbec snadným krokem. VÍCE >>

  Úrazové pojištění a adrenalinové sporty

  Často užíváme rčení „Sportem ku zdraví“. Paradoxem ovšem je, že právě při pohybových aktivitách dochází velmi často k závažným úrazům.

  VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct