Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Martin Vomáčka DiS., Osík 196, Osík u Litomyšle 569 67, IČ - 736 095 95
Kontaktní adresa: Smetanovo nám. 106, Litomyšl 570 01

Zpracování osobních údajů za účelem vytvoření nabídek pojištění.

Zadáním souhlasu klient souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, email, trvalé bydliště, korespondenční adresa pro nabízení služeb pojištění a financí. Cílem předání osobních údajů klienta je tvorba nabídek, zajištění služeb pro klienta a poradenství pro klienta. Souhlas je udělen na dobu 5 let, nebo v případě uzavření smlouvy na dobu 5 let od ukončení smlouvy.

Veškeré zpracování osobních údajů se řídí zákony České republiky, jakož i normami Evropské Unie. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatele webu Fajnpojisteni.cz, jímž je správce. Údaje budou použity pro vypracování nabídek a smluv pojištění případně k jiným dohodnutým činnostem. Za tímto účelem budou předány pojistitelům registrovaným u ČNB, se kterými má správce sjednanou smlouvu. Správce může osobní údaje předat vybraným obchodním partnerům za účelem zpracování dalších nabídek služeb v zájmu klienta.

Poskytnutí údajů je dobrovolné a klient může souhlas kdykoliv odvolat. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům. Může požadovat jejich opravu, doplnění, blokaci, výmaz, omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Klient má zejména práva dle § 11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných provozovatelem webu Fajnpojisteni.cz, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Zpracování osobních údajů za účelem marketingu

Zadáním pole klient souhlasí se zpracováním osobních údajů také za účelem nabízení dalších služeb provozovatele webu Fajnpojisteni.cz nebo vybraných obchodních partnerů. Klient souhlasí s možným kontaktováním písemně, telefonicky nebo elektronicky. Ostatní pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou shodná s výše uvedeným.

Pravidla pro marketingovou komunikaci

 • Klientovi jsou jsou nabízeny produkty na základě jeho předchozího zájmu a produkty související s tímto zájmem.
 • Klient nebude zahlcován informacemi. Newslettery, nabídky a novinky jsou posílány nanejvýš 2x za měsíc.
 • Klientovi jsou nabízeny pouze produkty a služby provozovatele webu - Martina Vomáčky a spolupracujících partnerů, zejména produkty pojištění a financí. Klientovi nebudou nabízeny výrobky a služby třetích stran.

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  Je možné sjednat cestovní pojištění ze zahraničí?

  Než vyjedeme na vytouženou dovolenou v zahraničí, je třeba udělat mnoho věcí. Mezi nejdůležitější patří cestovní pojištění. V návalu cestovní horečky, řešení problémů v práci nebo nakupování potřebných věcí, může....... VÍCE >>

  Na co si dát pozor při těhotenství a cestovním pojištění

  Žena může bez obav cestovat i v době svého těhotenství. Musí si ovšem dát pozor například na některé výluky v rámci cestovního pojištění. Také by se raději měla vyhnout některým destinacím a hlavně se před cestou poradit se svým lékařem. VÍCE >>

  U ztraceného zavazadla žádejte odškodné

  Ztráta zavazadla je velkou nepříjemností, která může i zkazit dovolenou. Dojde-li na letišti ke ztrátě vašeho zavazadla, nebo je dostanete se zpožděním či poškozené, neváhejte se žádostí o odškodné. Dodržíte-li jistá pravidla, může se odškodné vyšplhat až na 35 tisíc korun. VÍCE >>

  Počet zraněných dětí přibývá

  Většina dětí se zraní ve svém volném čase, při sportování nebo zájmové činnosti. Ovšem roste také počet úrazům ve škole, nejen při tělocviku, ale také o přestávkách, na školních výletech apd. Za poslední uplynulý školní rok bylo zaznamenáno 42 577 úrazů. VÍCE >>

  Co udělat pro změnu zdravotní pojišťovny?

  V České republice funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven a každý si může dobrovolně zvolit, u které chce být. V průběhu života lze pojišťovny měnit, ovšem vždy maximálně jednou za dvanáct měsíců. VÍCE >>

  Pojištění zemědělců proti suchu nebo mokru by mnozí uvítali

  Zemědělcům nejvíce škodí výkyvy počasí. Jejich hrozbou je jak sucho, tak mokro v důsledku přívalových dešťů a záplav. Proto všichni zemědělci s nadějí očekávají po dlouhých letech chystaný fond, který jim umožní pojistit se proti suchu nebo mokru v době dozrávání obilí i proti jiným událostem. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct