Informace pro klienta

Informace pro klienta dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále též klient) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovací zprostředkovatel:
Martin Vomáčka – fajnpojisteni.cz
registrační číslo: 109367PA
IČO: 73609595

Informace:
Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv pojišťovny., se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu, s kterou má být sjednáno pojištění nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně v ČNB na úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním pojištění nebo též u místně příslušného soudu.

Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje že:
- je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna,a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Pojišťovna VZP, a.s.
- na žádost klienta sdělí způsoby svého odměňování.
- nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího agenta klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody.
- doporučení k uzavření pojištění bylo založeno na informacích, dotazech, požadavcích zadaných do elektronického formuláře, případně sdělených telefonicky.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy, jestliže se jedná o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Odstoupení je nutné zaslat na adresu pojistitele písemně. Zájemce má právo žádat pojistitele o poskytnutí dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek.

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  Počet zraněných dětí přibývá

  Většina dětí se zraní ve svém volném čase, při sportování nebo zájmové činnosti. Ovšem roste také počet úrazům ve škole, nejen při tělocviku, ale také o přestávkách, na školních výletech apd. Za poslední uplynulý školní rok bylo zaznamenáno 42 577 úrazů. VÍCE >>

  Co udělat pro změnu zdravotní pojišťovny?

  V České republice funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven a každý si může dobrovolně zvolit, u které chce být. V průběhu života lze pojišťovny měnit, ovšem vždy maximálně jednou za dvanáct měsíců. VÍCE >>

  Pojištění zemědělců proti suchu nebo mokru by mnozí uvítali

  Zemědělcům nejvíce škodí výkyvy počasí. Jejich hrozbou je jak sucho, tak mokro v důsledku přívalových dešťů a záplav. Proto všichni zemědělci s nadějí očekávají po dlouhých letech chystaný fond, který jim umožní pojistit se proti suchu nebo mokru v době dozrávání obilí i proti jiným událostem. VÍCE >>

  Komu se vyplatí celoroční cestovní pojištění?

  Kvůli týdenní dovolené u moře nebo víkendovému poznávacímu zájezdu se nevyplatí sjednávat celoroční cestovní pojištění. Jiné to je u cestovatelů, kteří vyjíždění za hranice často a pravidelně. VÍCE >>

  Pojištění je důležité, i když pronajímáte byt

  Pronajímat byt rozhodně není bez rizika. Nájemce může přestat platit, poškodit vybavení nebo samotný byt, nebo také může způsobit škodu sousedům, kteří budou požadovat náhradu samozřejmě po majiteli bytu. VÍCE >>

  Pojištění psa uvítáte v případě nákladné léčby

  Češi jsou národem pejskařů, takže pro každého majitele čtyřnohého miláčka je dobrou zprávou, že i psa je možné pojistit. Zvláště když je pes právoplatným členem rodiny, zaslouží si tu nejlepší možnou péči. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct