Informace pro klienta

Informace pro klienta dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále též klient) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovací zprostředkovatel:
Martin Vomáčka – fajnpojisteni.cz
registrační číslo: 109367PA
IČO: 73609595

Informace:
Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv pojišťovny., se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu, s kterou má být sjednáno pojištění nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně v ČNB na úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním pojištění nebo též u místně příslušného soudu.

Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje že:
- je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna,a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Pojišťovna VZP, a.s.
- na žádost klienta sdělí způsoby svého odměňování.
- nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího agenta klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody.
- doporučení k uzavření pojištění bylo založeno na informacích, dotazech, požadavcích zadaných do elektronického formuláře, případně sdělených telefonicky.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy, jestliže se jedná o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Odstoupení je nutné zaslat na adresu pojistitele písemně. Zájemce má právo žádat pojistitele o poskytnutí dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek.

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  V jakých případech nemusí u cestovního pojištění pojišťovny platit?

  Vyjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Je to užitečná věc, ovšem je třeba dodržet stanovené podmínky, aby člověk nezůstal bez plnění, které očekával. VÍCE >>

  Absurdní výluky z pojištění

  Některé výluky jsou opravdu absurdní a v anketě mezi lidi se na prvním místě umístilo „zanedbání povinnosti pojištěného“, pro jehož vítězství hlasovalo více než 14 tisíc lidí. Dalšími absurdními výlukami jsou výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, vznik nepředvídatelných okolností, neposkytnutí vyčerpávajících informací, pojištění výrobku v záruce, karenční doba a některé další. VÍCE >>

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct