Informace pro klienta

Informace pro klienta dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále též klient) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovací zprostředkovatel:
Martin Vomáčka – fajnpojisteni.cz
registrační číslo: 109367PA
IČO: 73609595

Informace:
Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoliv pojišťovny., se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu, s kterou má být sjednáno pojištění nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat písemně nebo ústně v ČNB na úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním pojištění nebo též u místně příslušného soudu.

Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje že:
- je smluvně oprávněn nabízet produkty následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Direct pojišťovna,a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Pojišťovna VZP, a.s.
- na žádost klienta sdělí způsoby svého odměňování.
- nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího agenta klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody.
- doporučení k uzavření pojištění bylo založeno na informacích, dotazech, požadavcích zadaných do elektronického formuláře, případně sdělených telefonicky.

Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy, jestliže se jedná o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Odstoupení je nutné zaslat na adresu pojistitele písemně. Zájemce má právo žádat pojistitele o poskytnutí dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek.

Mohlo by Vás také zajímat:


NOVINKY

  Pojištění domu zvenku i zevnitř

  Staré moudro tvrdí, že nikdo není prorokem. Platí to i pro případ nejrůznějších katastrof a následných škod, na které se lze ovšem alespoň pojistit. Někdy se vyplatí zkombinovat více pojištění... VÍCE >>

  Pojišťovny musí brát zřetel i na snížení tržní hodnoty vozu

  Pojišťovny dosud snižovaly náklady na opravu vozu po autohavárii o amortizaci. Proti tomu se však ohradil Ústavní soud, který ...... VÍCE >>

  K čemu je dobré pojištění schopnosti splácet?

  Pro někoho zbytečnost, pro jiného záchrana před krachem a exekutorem. Pojištění spočívá v tom, že v případě neschopnosti splácet hypotéku či jiný úvěr, za vás tuto povinnost převezme pojišťovna. VÍCE >>

  Příspěvek za nepojištěná vozidla

  Stále je hodně řidičů, kteří neplatí povinné ručení. Do roku 2015 bylo vybírání příspěvku řidičů bez povinného ručení velmi zmatečné. Jedním z důvodů byla špatná data, díky kterým byly výzvy k zaplacení často zasílány i řidičům, kteří dokonce neměli žádné vozidlo. VÍCE >>

  Pojištění zvířat a domácích mazlíčků

  Domácí mazlíčky si člověk pořizuje hlavně pro radost. Ovšem kromě pořizovací ceny je třeba počítat s výdaji na krmení, očkování, vyššími výdaji při zdravotních komplikacích a také s tím, že vaše zvíře někoho nebo něco poškodí. 

  VÍCE >>

  Pojištění proti vandalismu má smysl

  Zničená fasáda nebo posprejované auto není dnes nic neobvyklého. Proto se vyplatí pojištění vandalství a sprejerství, které tyto škody kryje. Někdy se totiž škody jako je například poničený plot či fasáda, u vozidla zase ulomené zrcátko či posprejovaná karoserie, může vyšplhat do desetitisíců.

  VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct