Komplexní pojištění pro firmy

Komplexní pojištění firmy není jen o krytí rizik. Je to o budování silného a odolného podnikání, které může čelit výzvám dnešního světa. Chraňte to, co jste vybudovali. 

Komplexní pojištění pro firmy

Komplexní pojištění firmy není jen o krytí rizik. Je to o budování silného a odolného podnikání, které může čelit výzvám dnešního světa. Chraňte to, co jste vybudovali. 

Klientovi nabízíme vedení výběrových řízení s pojišťovnami, výběr vhodné pojišťovny pro firemní pojištění. Máme dlouholeté zkušenosti, nezávislost a potřebný přehled v odborných otázkách. Nabízíme srozumitelné poradenství a konzultaci ve všech otázkách pojištění.
Spoluprací v oblasti pojištění Vaší firmy s námi získáte tyto výhody

  • snížení finanční náročnosti za krytí pojistných rizik
  • časovou úsporu při hledání vhodného pojistitele. Porovnáme nabídky pojišťoven. 
  • poradenství a konzultace. Klademe důraz na vzdělání našich klientů v oblasti pojištění. 
  • redukce administrativní činnosti. Rychlé a účinné vyřešení veškerých požadavků 
  • asistenci při likvidaci pojistné události. Rychle a odborně komunikujeme s pojišťovnami


Porovnáme cenu a rozsah pojištění pro Vaši firmu od více pojišťoven

 Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

 

Jak konkrétně probíhá spolupráce při pojištění Vaší firmy 

1. Posouzení stávající pojistné ochrany firmy. Provedeme prvotní rozbor současné pojistné ochrany, případně navrhneme novou koncepci pojištění firmy. 
2. Vypracujeme analýzu jak předcházet ztrátám způsobeným živelními, provozními či odpovědnostními událostmi. Důkladně se seznámíme s podnikáním klienta, jeho vztahy s dodavateli a odběrateli, strukturou výrobků či služeb apod. 
3. Vedení výběrových řízení na firemní pojištění. Uskutečňujeme výběrová řízení mezi pojistiteli. Po vypracování podkladů pro pojišťovny začínáme vyjednávat s pojišťovnami. Cílem výběrového řízení je využít konkurenčního prostředí mezi pojišťovnami pro získání výhodných podmínek pro Vaši firmu. 
4. Výběr vhodného pojistitele. Klientovi doporučíme vhodný pojistný program. Konečné rozhodnutí je však na klientovi. Při výběru pojišťovny pro Vaši firmu bereme v úvahu tato kritéria: 

  • kvalita a rozsah pojistného krytí, velikost pojišťovny, rychlost likvidace pojistných událostí
  • cena za pojistný program 
  • nadstandardní závazky a doplňkové výhody např. závazek přednostní likvidace, asistence apod. 

5. Správa pojištění firmy. Sjednávání, obnovy a výpovědi pojistných smluv na základě aktuálního stavu. Monitorujeme trh a pravidelně se setkáváme s klientem, kde diskutujeme změny, které by bylo vhodné reflektovat v pojistném krytí firmy. Průběžně informujeme o novinkách na pojistném trhu. 

Jaké druhy pojištění pro firmy můžeme nabídnout

Pojištění majetku firmy 
Pojištění odpovědnosti firmy (náhrada újmy)
Pojištění ušlého zisku při přerušení provozu
Pojištění firemních vozidel (pojištění tahačů)