Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění porovnání

Pokud se zabýváte různorodými aktivitami v oblasti stavebnictví, je nutné zvážit ochranu své společnosti před nečekanými událostmi i skrytými nástrahami. Promyšlené a vhodně nastavené pojištění vám přinese více klidu ve vašem podnikání i každodenní pracovní činnosti.

Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah stavebně montážního pojištění od více pojišťoven. 


Vyplňte formulář na stavebně montážní pojištění


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

Komu je pojištění určeno? 

Stavebně – montážní pojištění je vhodné pro všechny zúčastněné subjekty, které se podílejí na procesu stavby, opravy nebo montáže domu. Hlavní dodavatel, investor, subdodavatel, projektant, stavební dozor či montážní dělník se mohou svobodně rozhodnout pro jeho sjednání. Jeho účelem je zajistit pojistníka před rizikem finanční ztráty i věcné škody, popřípadě poskytnout plnění za vzniklou újmu třetí osobě v souvislosti s nově budovaným objektem.

V základním pojistném balíčku je možné nasmlouvat tato rizika:

Škody způsobené neodbornou prací nebo nevhodným zacházením s technikou, nešikovností popřípadě nedbalostí.
Nehody na staveništi s následkem škody na projektu, materiálu, stavební technice, popřípadě zdraví třetích osob (úrazy).
Odcizení stavebního materiálu, prokazatelný vandalismus.
Pád stavebního materiálu či nářadí.
Živelná rizika - déšť, zaplavení objektu vodou, úder blesku.

K základnímu balíčku je možné po dohodě s pojišťovnou vyjednat i další reálná rizika:

Úhrada ušlého zisku investora, nebo smluvní pokuty v případě pozdního odevzdání dokončeného díla v důsledku neodborně provedených prací či škod na stavebním díle. Úhrada škod vůči třetím osobám, které vznikly v důsledku stavby nebo nehod na staveništi Úhrada škod mezi jednotlivými realizátory stavby (špatná projekce, nekvalitní stavební materiál, špatně odvedená odborná práce znemožňující efektivní provádění následných prací).

Pokud jste definitivně rozhodnuti chránit svůj majetek pojištěním, zbývá jen kontaktovat vhodnou pojišťovnu a domluvit si vhodné parametry budoucí pojistky.
Nebo si nechte vypracovat nezávaznou nabídku od více pojistných institucí od nezávislého makléře a vyberte tu nejlepší. Se zástupcem dopodrobna analyzujte, která pojistná rizika vám reálně hrozí.

Po vyplnění dotazníku ohledně možných rizik provede vyhodnocení a navrhne vhodné parametry smlouvy.

Ve smluvním ujednání je dobré volit vhodnou dobu pojištění výstavby díla. A to od provedení prvních stavebních prací až po finální odevzdání díla zadavateli stavby. Ale tím to nekončí.

Na základě poskytnuté záruky na stavební práce (zpravidla období pěti let), je vhodné si vyjednat ve smlouvě také pojištění závad, které se mohu projevit až nějaký čas po předání stavby.