Cestovní pojištění srovnání

Jak si správně uzavřít cestovní pojištění do zahraničí a na co nezapomenout při kalkulaci nejvýhodnějšího online cestovního pojištění v roce 2023. 

Ceny:
pro děti do 17 let od 7 Kč / den
pro dospělé od 10 Kč / den
pro seniory od 20 Kč / den 

V případě, že pojedete do zahraničí, poradíme vám, jaké pojištění na cesty si vybrat, které připojištění si sjednat, na co si dát pozor a také se dozvíte kolik takové pojištění stojí. Budete tak mít dostatek informací k tomu, abyste si uzavřeli pojištění správně a případné ošetření v zahraničí vás finančně nezruinuje. Přitom za ceny nejlevnější na trhu.


Přibližně třetina cestovatelů zažije při svých cestách v zahraničí problémy. Často na silnici, se zavazadly nebo při úrazech a nemocech. Nezřídka jsou nedostatečně pojištěni nebo nemají pojištění žádné. Kdy je nutné uzavřít si cestovní pojištění?

Cestovní pojištění ke kreditní kartě

Mnoho účastníků zahraničních cest si myslí, že jsou pojištěni u kreditní karty. Toto pojištění však nemusí být dostatečné. Málokdo ví, co vlastně má pojištěno, která připojištění jsou zahrnuty, jaká je spoluúčast, jestli jsou součástí asistenční služby. Mnohdy jsou limity nízké, není zahrnuto připojištění sportů, pracovních cest, úrazové pojištění není sjednáno třeba vůbec. Doba po kterou můžete být v zahraničí je často omezená. Důrazně doporučujeme si před odjezdem zjistit, co všechno obsahuje cestovní pojištění u kreditní karty. 

Nejlevnější cestovní pojištění do zahraničí 

Aby nám cestovní pojištění posloužilo tak jak má, musíme si ho nastavit podle typu cesty, kam pojedeme - turistickou nebo pracovní (služební). Jaké aktivity budeme na cestě provozovat - sport, adrenalinový sport, lyžování (musíme uzavřít cestovní pojištění na lyžování), jestli budeme pracovat v kanceláři nebo na stavbě. Další parametr pro správné nastavení je cíl cesty, většinou se rozlišuje Evropa, Svět bez USA a Kanady a cestovní pojištění pro celý Svět s USA i Kanadou. Jednou z dalších věcí je doba po kterou budeme v zahraničí. Nejčastěji to je krátkodobé cestovní pojištění, kdy pobyt v cizině nepřesáhne 90 dní. Opakem je celoroční cestovní pojištění, kdy budeme v zahraničí 365 dní. Máme možnost si sjednat roční pojištění, u této varianty jste kryti po celý rok na všechny výjezdy. Jednotlivý výjezd však nesmí přesnáhnout např. 30 dní. Toto je určeno pro častější návštěvníky zahraničí.

Co všechno nám kalkulačka v cestovním pojištění porovná?

Pojištění léčebných výloh

je vždy základem cestovního pojištění. Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Pojistnou událostí je tedy nemoci nebo úrazy, které vyžadují neprodleně ošertření nebo léčení. Pojistnou událostí může být také repatriace pojištěného, v případě, že pojištěný nemůže ze zdravotních důvodů odcestovat zpět plánovaným dopravním prostředkem.

Jaké mohou být tedy náklady na ošetření:

 • náklady na ošetření a vyšetření
 • náklady na hospitalizaci pojištěného
 • náklady na operace a léky
 • náklady na přepravu do zdravotnického zařízení
 • náklady na opatrovníka
 • akutní stomatologické ošetření
 • repatriace pojištěného, případně převoz ostatků

Hospitalizace v nemocnici by měla být bez zbytečného odkladu nahlášena asistenční službě.

U léčebných výloh se vždy musí nastavit limit pojistného plnění do tohoto limitu bude pojišťovna hradit případnou škodu. Nejnižším limitem bývá 1 mil. Kč opakem pak cestovní pojištění bez limitu.

Jaké mohou být nejčastější výluky?

 • komplikace s těhotenstvím po 24 týdnu těhotenství
 • provedení úkonů mimo zdravotnícké zařízení, které není vědecky uznávano
 • preventivní vyšetření, ošetření nesouvisející s akutním onemocněním
 • kosmetické, estetické zákroky, nakažlivé pohlavní nemoci
 • léčebná péče u onemocnění a úrazů, které vznikly před počátkem pojištění
 • provozováním profesionálního či vrcholového sportu
 • provozováním jakéhokoliv létání
 • provozováním motoristického sportu

Jaké aktivity lze připojistit?

 • sporty s vyšším rizikem - vysokohorská turistika,
 • vodní sporty např. rafting, jachting, windsurfing
 • zimní sporty jako lyžování, snowboard
 • extrémní sporty - vždy doporučujeme pročíst pojistné podmínky, jestli se pojištění vztahuje na provozovanou aktivitu např. horolezectví vč. zásahu horské služby

Naše doporučení pro léčebné výlohy je především v nastavení dostatečného limitu. Cenový rozdíl není velký a pro klid duše se určitě vyplatí nastavit vyšší limity.

Úrazové pojištění

Smyslem úrazového pojištění je pokrýt zvýšené výdaje na lékařské ošetření v případě úrazu, případně částečně uhradit příjem po dobu pracovní neschopnosti. Součástí cestovního pojištění může být také úrazové pojištění. Většinou se sjednávají rizika s tzv. trvalými dopady a jsou jimi smrt úrazem, trvalé následky úrazu a plná invalidita. Bohužel si nelze zvolit výši limitů. Pokud máte sjednáno úrazové pojištění (např. v rámci životního pojištění) a obsahuje dostatečné limity, vztahuje se i na zahraničí a na aktivity, které budete provozovat na dovolené, zbytečně za toto připojištění nevyhazujte. Pokud vyhovující pojištění nemáte je dobré si úrazové připojištění uzavřít. Na dovolené se totiž často vystavujeme rizikům, které v běžném pracovním životě neprovozujeme.

Pojištění zavazadel

Pojišťovna hradí náklady při ztrátě či odcizení zavazadel ze zabezpečeného prostoru. Vždy je uveden limit, do kterého bude pojišťovna hradit za odcizení.

Pojištění odpovědnosti

V cestovní pojištění si můžeme sjednat i pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Nezřídka se stane, že klient způsobí při cestě do zahraničí škodu za kterou odpovídá. Může to být škoda na majetku, škoda na zdraví či ušlý zisk. Nejrizikovějšími jsou v tomto ohledu sportovci např. lyžaři, cyklisté. Třeba takový střet lyžařů na sjezdovce, následné ošetření a odškodnění včetně ušlého zisku se může vyšplhat na vysoké částky. Jednání o odškodnění pak vedou specialisté pojišťoven. Rozhodně doporučujeme si uzavřít i odpovědnost v cestovním pojištění, často totiž budete na dovolené provozovat takové věci, které v běžném životě neprovozujete.

Tipy pro úspěšné uzavření cestovního pojištění online

 • Pojištění do zahraničí si uzavírejte při každém výjezdu, byť by to bylo na jediný den.
 • Nastavte si správně účel, cíl cesty. Nezapomeňte zahrnout do pojištění rizikové aktivity (pracovní cesty, rizikové sporty).
 • Uzavřete si dostatečně vysoké limity zejména na léčebné výlohy a odpovědnost..
 • Mějte vždy u sebe kontaktní telefon na asistenční službu pojišťovny.
 • Jakékoliv nejasnosti si nechte vysvětlit.
 • Při uzavírání cestovního pojištění pro rodiny s dětmi jsou výhodnější sazby.
 • Při sjednání online se často poskytují slevy na cestovní pojištění.
 • Cestovní pojištění porovnání. Spočítejte si ceny na srovnávači cestovního pojištění. Dostanete přehled o cenách i parametrech jednotlivých pojišťoven.

Pokud vám byl tento článek užitečný a potřebujete srovnat cestovní pojištění, najít nejlevnější popřípadě ho i online sjednat, přejděte na naši kalkulačku cestovního pojištění, protože porovnat cestovní pojištění nebylo nikdy jednodušší. 

Přeji vám, aby pojišťovna nikdy nemusela vyplácet pojistné plnění z cestovního pojištění.

 

 

Cestovní pojištění podle oblasti
Cestovní pojištění na Slovensko
Cestovní pojištění USA
Cestovní pojištění Chorvatsko
Cestovní pojištění Irsko
Cestovní pojištění Rakousko
Cestovní pojištění Rusko
Cestovní pojištění Německo
Cestovní pojištění Itálie
Cestovní pojištění Španělsko
Cestovní pojištění Francie
Cestovní pojištění Švýcarsko
Pojištění do Maďarska
Cestovní pojištění do Thajska

Cestovní pojištění podle období
Celoroční cestovní pojištění

Druhy cestovního pojištění

Cestovní pojištění 
Cestovní pojištění online
Nejlevnější cestovní pojištění
Cestovní pojištění pro těhotné

Cestovní pojištění extrémních sportů
Cestovní pojištění pro rodinu
Cestovní pojištění pro studenty (studentské cestovní pojištění)
Cestovní pojištění pro důchodce (seniory)
Jaký sjednat limit cestovního pojištění
Cestovní pojištění na pracovní cestu
Pojištění na cesty
Pojištění do zahraničí

Cestovní pojištění na zimu

Cestovní pojištění lyžování a snowboard
Cestovní pojištění na hory - turistika, horolozectví
Cestovní pojištění na lyžování 
NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct