Celoroční cestovní pojištění

Celoroční cestovní pojištění

Celoroční cestovní pojištění se sjednává nejčastěji pro opakované výjezdy na pojistnou dobu jednoho celého roku s tím, že délka pobytu v zahraničí při každém z jednotlivých výjezdů nesmí překročit určitý počet kalendářních dní. Zde záleží na pojišťovně, např. u Slavie pojišťovny je tento počet stanoven na 90 dní, Union pojišťovna má nastaveno 45 dní. Počet výjezdů není nijak omezen. V případě pojistné události je pojištěný povinen předložit doklady, které prokážou délku pobytu v zahraničí. Mohou to být např. letenky, doklady od hotelu, doklady z čerpacích stanic apod. Pojištění je určeno především pro cestovatele, kteří jezdí opakovaně do zahraničí buď na služební nebo turistické cesty. Vědí, že se budou vracet zpět na území ČR. Výhodou tohoto typu cestovního pojištění je především to, že nemusíte před každou cestou myslet na online sjednání nejlevnějšího cestovního pojištění. Pojištění na cesty máte uzavřené na celý rok. Další výhodou je i cenová úspora, můžete si uzavřít i celoroční cestovní pojištění pro rodinu.

Co je potřeba ke srovnání celoročního cestovního pojištění 

 • Počátek pojištění - smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku
 • Územní platnost - na jaká teritoria se pojištění bude vztahovat
 • Provozované aktivity - pojištění lze sjednat jak pro turistické cesty, tak i pro zahraniční pracovní cesty. Měli byste zvážit, zda budete provozovat rizikové aktivity a ty do pojištění také zahrnout. 

Výhody celoročního cestovního pojištění  

 • Neomezený počet vycestování během pojištěné doby
 • Každé vycestování za hranice je pojištěné
 • Délka jednoho vycestování nesmí překročit dobu stanovenou pojišťovnou (např. 45 dní)
 • Lze nastavit územní rozsah pro celý svět
 • Možnost připojistit různé sporty
 • Pojistit se mohou i doplňková připojištění (úrazové, odpovědnost, zavazadla)
 • Výhodné rodinné celoroční cestovní pojištění 
 • Cenově výhodnější oproti krátkodobému cestovnímu pojištění
 • Možnost sjednání online za internetové ceny

Vyplňte formulář pro nabídku celoročního cestovního pojištění. Najdeme Vám nejvýhodnější nabídku na trhu

Celoroční cestovní pojištění

Jaké jsou možnosti připojištění? 

Jako u krátkodobého cestovního pojištění musíte vždy zvážit, jaké aktivity budete provozovat na svých cestách a podle toho si nastavit typ celoročního cestovního pojištění. Je vhodné uvažovat i o sjednání pojištění odpovědnosti, o úrazovém pojištění či pojištění zavazadel. S výběrem toho nejlevnějšího online cestovního pojištění na celý rok můžete pokračovat na našem webu. Chcete poradit s tím, které připojištění vybrat? Navštivte naši stránku o tom jak sjednat cestovní pojištění.