Pojištění odpovědnosti zasílatele

Zasílatel také odpovídá za škodu při přepravě. Pokud se s nákladem cokoliv stane, zákazník jde vždy za osobou, se kterou jednal. Pojištění odpovědnosti zasílatele je často zákazníky přímo vyžadováno.

Druhy zasílatelů a jejich odpovědnost

Zasílatelé rozdělujeme do dvou základních skupin. Jedná se o tzv čisté zasílatele a zasílatele s právem samovstupu. Skupiny se od sebe liší různou odpovědností

Čistý zasílatel

Čistý zasílatel zprostředkovává přepravu na základě zasílatelské smlouvy. Jeho úkolem je vybrat dopravce, zajistit nakládku a vykládku a zajistit hladký průběh přepravy. Za tyto služby si přímo účtuje od zákazníka odměnu. Smlouva o přepravě je však přímo mezi zákazníkem a skutečným dopravcem. Zasílatel zejména odpovídá za tyto případy:

 • Pozdní obstarání přepravy.
 • Zadání nesprávných údajů k přepravě.
 • Nedodržení ceny.
 • Nesprávné nakládání se zásilkou. Škody vzniklé při skladování, balení či signování zásilky.
 • Zanedbání odborné péče.
 • Zanedbání povinností k odstranění škody, pozdní opatření a ohlášení škody
 • Škody z nedostatečných či chybných dokladů k zásilce.

Zasílatel s právem samovstupu

Takto se označuje zasílatel, který působí z pohledu zákazníka jako dopravce. Sjednává tedy svým jménem přepravní smlouvu. Ná základě toho odpovídá také jako dopravce. Zasílatel následně vymáhá škodu na skutečném dopravci.

 • Stejné případy jako čistý zasílatel.
 • Navíc odpovědnost za škody na zboží v průběhu přepravy - tedy jako skutečný dopravce!

Vyplňte formulář, porovnáme Vám cenu a rozsah pojištění zasílatele od všech pojišťoven

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...

 
Budete mít jistotu nejvýhodnější ceny a kvality pojištění
Ing. Richard Fila

Zeptejte se odborníka. Máme dlouhodobé zkušenosti s tímto pojištěním.
Ing. Richard Fila
606 05 72 72
info@fajnpojisteni.cz

Pojištěním odpovědnosti zasilatele lze úspěšně eliminovat rizika v mezinárodní a vnitrostátní dopravě. Zasilatelům toto pojištění poskytuje ochranu pro případ škod v souvislosti s obstaráním přepravy, za které odpovídá podle příslušných právních předpisů. Nabízíme vám srovnání cen pojištění odpovědosti zasilatele od všech pojišťoven.

A jaké škody pojištění zasilatele kryje?

V prvé řadě škody na věci, dále finanční škody, náklady na právní služby pojištěného, zachraňovací náklady.

Samozřejmostí je pomoc při řešení pojistných události.


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct