Pojištění zasílatele

Jste zasílatel zboží a cítíte, že potřebujete větší jistotu při přepravě svých zásilek? Naše pojištění zasílatele je přesně to, co hledáte! Ať už přepravujete zboží po silnici, vzduchem nebo po moři.  Připojte se k našim spokojeným klientům a užijte si jistotu díky našemu pojištění zasílatele!

Pojištění zasílatele

Jste zasílatel zboží a cítíte, že potřebujete větší jistotu při přepravě svých zásilek? Naše pojištění zasílatele je přesně to, co hledáte! Ať už přepravujete zboží po silnici, vzduchem nebo po moři.  Připojte se k našim spokojeným klientům a užijte si jistotu díky našemu pojištění zasílatele!

Pojištěním odpovědnosti zasílatele lze úspěšně eliminovat rizika v zasílatelské činnosti. Zasílatelům toto pojištění poskytuje ochranu pro případ škod v souvislosti s obstaráním přepravy, za které odpovídá podle příslušných právních předpisů. Nabízíme vám srovnání cen pojištění odpovědosti zasilatele od všech pojišťoven.

Druhy zasílatelů a jejich odpovědnost

Zasílatelé rozdělujeme do dvou základních skupin. Jedná se o tzv. čisté zasílatele a zasílatele s právem samovstupu. Skupiny se od sebe liší různou odpovědností

Čistý zasílatel

Čistý zasílatel zprostředkovává přepravu na základě zasílatelské smlouvy. Jeho úkolem je vybrat dopravce, zajistit nakládku a vykládku a zajistit hladký průběh přepravy. Za tyto služby si přímo účtuje od zákazníka odměnu. Smlouva o přepravě je však přímo mezi zákazníkem a skutečným dopravcem. Zasílatel zejména odpovídá za tyto případy:

  • Pozdní obstarání přepravy.
  • Zadání nesprávných údajů k přepravě.
  • Nedodržení ceny.
  • Nesprávné nakládání se zásilkou. Škody vzniklé při skladování, balení či signování zásilky.
  • Zanedbání odborné péče.
  • Zanedbání povinností k odstranění škody, pozdní opatření a ohlášení škody
  • Škody z nedostatečných či chybných dokladů k zásilce.

Zasílatel s právem samovstupu

Takto se označuje zasílatel, který působí z pohledu zákazníka jako dopravce. Sjednává tedy svým jménem přepravní smlouvu. Ná základě toho odpovídá také jako dopravce. Zasílatel následně vymáhá škodu na skutečném dopravci.

  • Stejné případy jako čistý zasílatel.
  • Navíc odpovědnost za škody na zboží v průběhu přepravy - tedy jako skutečný dopravce!

Vyplňte formulář, porovnáme Vám cenu a rozsah pojištění zasílatele od všech pojišťoven

Poptejte nejvýhodnější pojištění

 

Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

A jaké škody pojištění zasílatele kryje?

V prvé řadě majetkové škody na věci, dále finanční škody, náklady na právní služby pojištěného, zachraňovací náklady.