Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce je povinné pojištění podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě na majetku, zdraví a finanční újmě výkonem myslivosti.