Řešení škod

Řešení škod

Jak správně nahlásit pojistnou / škodní událost?

Nahlášení pojistné, nebo spíše škodní události, je nezbytné, pokud chcete od pojišťovny získat plnění. Ať se jedná o dopravní nehodu, úraz, komplikace při cestování v zahraničí, nebo vyplavený dům. Někteří bohužel při nahlašování chybují, a tak se stává, že jim pojišťovna odmítne peníze vyplatit, nebo na ně čekají zbytečně dlouho. Je-li vše vyplněno správně a doloženy potřebné dokumenty, probíhá výplata plnění během pár dnů. Pojišťovna se nemůže svého závazku zříct jenom z důvodu, že se jí "nechce platit". 

Škodní událost nahlaste co nejdříve

Aby nemohlo dojít k pochybnostem, nahlaste pojišťovně škodní událost hned, jakmile to situace dovolí. V závislosti na druhu pojištění se liší vyžadované podklady, údaje, povinnosti pojištěného i čas, kdy dát o vzniklé škodě vědět. Nejjednodušší je nahlásit škodní událost on-line pomocí formuláře na stránkách konkrétní pojišťovny. Pokud tu možnost nemáte, zajděte na jakoukoliv její pobočku nebo ji nahlaste telefonicky – stejně však budete muset doručit podklady. 

Stejně jako někteří klienti, i pojišťovny dnes preferují jednoduchost a rychlost. Čím více podkladů jí při nahlašování škodní události dáte, tím větší je pravděpodobnost, že proběhne finanční plnění bez zbytečného odkladu a komplikací. Pokud se nejedná například o poškození nemovitosti, kde je nutný odhad odborníkem, jedná většinou pojišťovna výhradně na dálku. 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění kryje nepředvídatelné výlohy na cestách, jako je lékařská pomoc, hospitalizace, ale i ztráta zavazadel nebo napadení. Ze všech druhů je k nahlášení nejsložitější, protože vyžaduje spoustu podkladů. V případě těchto situací bude pojišťovna vyžadovat: 

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Osobní a kontaktní údaje pojištěného
 • Datum, čas a místo události
 • Přesný popis události
 • Číslo bankovního účtu pro vyplacení peněz 

V závislosti na situaci bude potřeba pojišťovně doložit: 

 • Lékařské ošetření – originály dokladů za léčebné výlohy (ať šlo o jednorázové ošetření či hospitalizaci), recepty nebo jejich kopie (musí být vyznačen druh léku, cena a razítko lékárny), a samozřejmě lékařská zpráva s diagnostikou úrazu / nemoci a postupu léčení.
 • Zubařské ošetření – doklad o diagnóze a způsobu léčené, účty s viditelnou cenou a razítkem zubní ordinace, případně recepty z lékárny s viditelným názvem, cenou a razítkem
 • Nákup léků na předpis – je nutné pořídit kopie receptů, pakliže vám nenechají originál (například s připsanou poznámkou, že už byl použitý), viditelný musí být název léku, cena a razítko lékárny. Eventuálně si nechte vystavit potvrzení o vydání léků samotnou lékárnou.
 • Odcizení zavazadel – nezbytný bude zápis od místní státní policie a doložení podrobného seznamu, co bylo obsahem kufru, tašky atd., a nejlépe i dokladů o koupi odcizených věcí.
 • Ztráta zavazadel - v tomto případě bude vhodné získat vyjádření například letištního personálu. Pokud se zavazadla ztratila jinde, mělo by stačit nahlášení pojišťovně. 

Poškození vozidla 

Povinné ručení kryje škody na vozidlech, majetku i zdraví účastníků nehody, zatímco havarijní pojištění pouze na vašem autě. V obou případech bude chtít pojišťovna zápis z nehody, případně také od Policie ČR, údaje všech účastníků nehody. Pro nahlášení škodní události bude potřeba: 

 • Osobní a kontaktní údaje všech účastníků
 • SPZ všech zúčastněných
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Datum události
 • Popis situace (od vás, případně od policie)
 • Řidičský průkaz, resp. jejich čísla
 • Technický průkaz všech účastníků
 • Zelenou kartu nebo jiný doklad o pojištění
 • Pojišťovna uvítá fotodokumentaci (od vás nebo od policie) 

Info: Je třeba si uvědomit, že škodní událost z povinného ručení musí pojišťovně nahlásit jak viník tak i poškozený. Poškozený se musí o náhradu své újmy přihlásit u pojišťovny viníka. Zvolí si způsob jakým bude chtít škodu uhradit. Může zvolit autorizovaný servis, kde mu vozidlo opraví a zařídí všechny administrativní úkony spojené s pojistnou událostí. Poškozený si jen vyzvedává opravené vozidlo. Nebo si může zvolit výplatu pojistného plnění rozpočtem. Domluví si prohlídku s likvidátorem pojišťovny, který určí výši škody. Tuto částku posílá pojišťovna na účet poškozeného. 

Pojištění nemovitosti a domácnosti 

Pojištění domácnosti kryje škody způsobené na vybavení, a to například vyplavením, zkratem od úderu blesku nebo vykradením. Naopak pojištění nemovitosti chrání budovu jako takovou v případě živelných katastrof, vandalismu, vloupání apod. Oba případy si vyžádají fotodokumentaci a přesný popis události. Zpravidla je potřeba: 

 • Zamezit šíření poškození, např. pokud hoří nebo zatéká proraženou střechou
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Osobní a kontaktní údaje pojištěného
 • Datum, kdy k události došlo
 • Přesný popis události
 • Fotodokumentaci
 • Zápis od PČR v případě vloupání / vandalismu
 • Číslo bankovního účtu pro vyplacení peněz 

Některým pojišťovnám budou stačit detailní fotografie, případně také video. Jiné vyšlou na místo likvidátora – ten však nemusí dorazit okamžitě, ale i za několik dní. Pokud to situace umožní, zabezpečte poškozený majetek (střechu například plechem, igelitem apod.), aby viděl pracovník pojišťovny škodu v plném rozsahu. 

Pojištění nemoci a úrazu 

Pojištění nemoci a úrazu má nahradit ušlé příjmy, případně zaplatit rekonvalescenci, v případě, kdy vám zákeřná nemoc nebo úraz znemožní vykonávat práci. Pokud je to nutné, vyhledejte lékařské ošetření – s některými úrazy nebo nemocemi se budete léčit doma, jiné si vyžádají hospitalizaci. Událost musíte u některých případů pojišťovně nahlásit ihned, u některých případů až po ukončení léčby. V průběhu se mohou vyskytnout komplikace, které vaši rekonvalescenci prodlouží. Některé pojišťovny vyžadují u vybraných událostí pouze první zápis z lékařského ošetření. Standardně však k nahlášení bude třeba: 

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Datum, čas a místo události
 • Osobní a kontaktní údaje
 • Lékařskou zprávu
 • Formulář vyplňuje z části také doktor (někde není již potřeba)
 • Číslo bankovního účtu pro vyplacení peněz 

Info: V případě životního i úrazového pojištění můžete událost nahlásit buď vy, nebo přímo lékař. Některé pojišťovny to umožňují. 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištění odpovědnosti má vícero druhů, většina lidí řeší občanskou odpovědnost, podnikatelé pak odpovědnost z podnikání. V každém případě je vhodné nahlásit událost co nejdříve, bez zbytečného odkladu. Je-li to možné, vše nafoťte nebo i natočte. V případě poškození věci cizí osobě klidně přivolejte PČR a nechte si vystavit zápis – třeba když v obchodě strhnete televizi. Při nahlašování bude potřeba: 

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Datum, čas a místo události
 • Osobní a kontaktní údaje zúčastněných
 • Popis vzniku a rozsahu škody