Životní pojištění

Životní pojištění je klíčovou součástí finančního plánování, která poskytuje ochranu nejen vám, ale také vaší rodině, dětem nebo jakýmkoli jiným závislým osobám.

Životní pojištění

Životní pojištění je klíčovou součástí finančního plánování, která poskytuje ochranu nejen vám, ale také vaší rodině, dětem nebo jakýmkoli jiným závislým osobám.

Kalkulačka životní pojištění

Jestli jste přemýšleli o uzavření životního pojištění, jistě jste si kladli otázku, kde pojištění uzavřít. Zkuste vyplnit naši žádost o srovnání životního pojištění. My se s Vámi telefonicky spojíme pro upřesnění Vašich požadavků a pomocí kalkulaček životního pojištění od pojišťoven, Vám vypracujeme přehledné cenové porovnání. Také Vám doporučíme pojistné částky a na jaká rizika se pojistit. A jaké pojistné produkty lze uzavřít?

Rizikové životní pojištění

Tento produkt kryje pouze sjednaná pojistná rizika. Může jimi být smrt, invalidita a závažná onemocnění. Zpravidla pojišťovny umožňují připojistit též úraz, druhého pojištěného i děti. Více o rizikovém pojištění zde.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kombinuje rizikové životní pojištění se zhodnocením vkladů. Více informací o investičním životním pojištění zde.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění se skládá z pojištění smrti nebo dožití. Lze nastavit různé částky pro každou variantu. Více najdete zde. Jeho speciální formou je Vkladové životní pojištění, kde je pojistné placeno z výnosů návratového vkladu.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je forma kapitálového životního pojištění, kde po dosažení určitého věku pojištěný dostává doživotní důchod. Více informací zde.

Poptejte nezávazně životní pojištění

Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti


Pro optimální stanovení výše pojistné částky pro případ smrti u životního pojištění si každý musí vyhodnotit svou míru rizika. Podle svého životního standardu, by si měl každý zvážit kolik finančních prostředků, bude chybět rodině, v případě ztráty výdělečného člena rodiny a podle toho si stanovit výši pojistné částky.

V případě ztráty člena rodiny, který je výdělečně činný a je na něm závislé finanční zajištění rodiny doporučujeme stanovit pojistnou částku v přibližné výši trojnásobku průměrného ročního výdělku. Př. v případě že člen rodiny má příjem 25 tis. Kč měsíčně tj. 300 tis. Kč ročně, trojnásobek výdělku je v tomto případě 900 tis. Kč. Na tuto pojistnou částku se doporučuje pojistit pro případ smrti. V případě, že máte hypotéku, doporučujeme sjednat pojistnou částku minimálně ve výši dlužné částky.

Základními riziky na která se uzavírá pojištění jsou pojištění pro případ smrti, pojištění závažných někdy též vážných onemocnění a invalidní důchod. V moderních produktech tato rizika nejsou vázána na nutnost spořit. Můžete si tak uzavřít životní pojištění bez spoření. Jestliže však na konci pojištění budete chtít mít naspořeno, uzavřete si pojištění se spořením. Dalšími možnými riziky k základnímu pojištění jsou úrazové pojištění a nemocenské pojištění. Záleží pouze na vás jaká rizika budete chtít pojistit a jaká rizika vás nejvíce ohrožují.

 

Nejčastější dotazy k tomuto pojištění

#058 Písemná výpověď pojistné smlouvy

Avatar icon
Nedávno jsem odeslal pojišťovně písemnou výpověď smlouvy o životním pojištění (9 týdnů před výročím této smlouvy). Všude na internetu se píše, že lhůta je dle zákona 6 týdnů předem. Pracovnice pojišťo...Vloženo 17. 2. 2019, Zobrazeno 0
Fajn pojištění logo
chevronDobrý den, Dle Zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb.§ 22 lze vypovědět pojištění následovně:"Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele neb...Zobrazit celou odpověď

#044 Odmítnutí výplaty pojistného plnění

Avatar icon
Dobrý den, nahlásil jsem u uniqa pracovní neschopnost až po skončení léčení. Nyní mi pojišťovna zamítla vyplatit peníze. Má na to právo a jak mám postupovatVloženo 29. 8. 2018, Zobrazeno 0
Fajn pojištění logo
chevronDobrý den, ano pojišťiovna Uniqa má na to právo. Dle Všeobecných pojistných podmínek (VPP) pro pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti- zvláštní část- (UCZ/DDPN/10) – čl. 10 odst.7 - je poji...Zobrazit celou odpověď