Životní pojištění

Životní pojištění by v prvé řadě mělo zajistit pojištěného případně jeho pozůstalé v případě nepříjemné situace. Pro jaká nejčastější rizika lze pojistit? Pojištění pro případ smrti, invalidního důchodu II. a III. stupně a pojištění závažných nebo též vážných onemocnění.

Kalkulačka životní pojištění

Jestli jste přemýšleli o uzavření životního pojištění, jistě jste si kladli otázku, kde pojištění uzavřít. Zkuste vyplnit naši žádost o srovnání životního pojištění. My se s Vámi telefonicky spojíme pro upřesnění Vašich požadavků a pomocí kalkulaček životního pojištění od pojišťoven, Vám vypracujeme přehledné cenové porovnání. Také Vám doporučíme pojistné částky a na jaká rizika se pojistit. A jaké pojistné produkty lze uzavřít?

Rizikové životní pojištění

Tento produkt kryje pouze sjednaná pojistná rizika. Může jimi být smrt, invalidita a závažná onemocnění. Zpravidla pojišťovny umožňují připojistit též úraz, druhého pojištěného i děti. Více o rizikovém pojištění zde.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kombinuje rizikové životní pojištění se zhodnocením vkladů. Více informací o investičním životním pojištění zde.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění se skládá z pojištění smrti nebo dožití. Lze nastavit různé částky pro každou variantu. Více najdete zde. Jeho speciální formou je Vkladové životní pojištění, kde je pojistné placeno z výnosů návratového vkladu.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je forma kapitálového životního pojištění, kde po dosažení určitého věku pojištěný dostává doživotní důchod. Více informací zde.

Doporučené pojistné částky

Na jak vysoké pojistné částky se pojistit?
Pro optimální stanovení výše pojistné částky pro případ smrti u životního pojištění si každý musí vyhodnotit svou míru rizika. Podle svého životního standardu, by si měl každý zvážit kolik finančních prostředků, bude chybět rodině, v případě ztráty výdělečného člena rodiny a podle toho si stanovit výši pojistné částky.

V případě ztráty člena rodiny, který je výdělečně činný a je na něm závislé finanční zajištění rodiny doporučujeme stanovit pojistnou částku v přibližné výši trojnásobku průměrného ročního výdělku.
Př. v případě že člen rodiny má příjem 25 tis. Kč měsíčně tj. 300 tis. Kč ročně, trojnásobek výdělku je v tomto případě 900 tis. Kč. Na tuto pojistnou částku se doporučuje pojistit pro případ smrti.
V případě, že máte hypotéku, doporučujeme sjednat pojistnou částku minimálně ve výši dlužné částky.

Životní pojištění pro všechny

Kontaktujte nás přes formulář a napište nám Váš požadavek. My vám pomocí kalkulačky životního pojištění připravíme nabídky, podle vašeho požadavku. Kalkulátory nám také umí spočítat životní pojištění pro celou rodinu, můžete tak platit jednou splátkou pojištění pro celou domácnost. Namátkou vám připravíme porovnání životního (investičního, kapitálového) pojištění od ING životní pojištění, Flexi životní pojištění od České spořitelny, Dynamik životní pojištění od České pojišťovny, Forte životní pojištění od ČSOB pojišťovny, RŽPD čili rizikové životní pojištění od Uniqa pojišťovny dále životní pojištění od Generali, České podnikatelské pojišťovny, Kooperativy pojišťovny, Allianz pojišťovny, Wüstenrot pojišťovny, Slavie pojišťovny.

Životní pojištění by Vám mělo pomoci vyřešit svízelné situace při nenadálých životních situacích. Výplata pojistného plnění by Vám měla pokrýt zvýšené výdaje na Vaše zdraví, rekonvalescenci. Případně Vás zajistit při výpadcích příjmu či pomoci pozůstalým překlenout nejobtížnější období. Víme, že není lehké si vybrat jakékoliv pojištění natož životní. Pojišťovny nám nabízejí různé druhy pojištění, vyznat se v nich však obnáší mít celou řadu znalostí. Proto vám nabízíme službu srovnání životního pojištění.

Základními riziky na která se uzavírá pojištění jsou pojištění pro případ smrti, pojištění závažných někdy též vážných onemocnění a invalidní důchod. V moderních produktech tato rizika nejsou vázána na nutnost spořit. Můžete si tak uzavřít životní pojištění bez spoření. Jestliže však na konci pojištění budete chtít mít naspořeno, uzavřete si pojištění se spořením. Dalšími možnými riziky k základnímu pojištění jsou úrazové pojištění a nemocenské pojištění. Záleží pouze na vás jaká rizika budete chtít pojistit a jaká rizika vás nejvíce ohrožují.

Životního pojištění s námi

- jestliže máte životní pojištění, tak vám posouzdíme stávající pojistnou ochranu
- na základě Vašich požadavků, předložíme nabídky od pojišťoven s porovnáním cen pojištění, ale také rozsahu pojištění 
- z předložených nabídek společně vybereme nejvýhodnější nabídku životního pojištění
- uzavřeme pojistné smlouvy, tak aby splňovaly Vaše požadavky
- v průběhu pojištění se o Vás budeme starat, budeme společně vyřizovat pojistné události, změny na smlouvách apod. 
- asitence při řešení škodních událostí. Pomoc při uplatňování nároků na náhradu škody

Životní pojištění porovnání a srovnání pomocí kalkulačky

Pro Vás zpracujeme životní pojištění od těchto pojišťoven: Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Uniqa pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna.

Obraťte se na odborníka:
Martin Vomáčka
606 05 72 72
info@fajnpojisteni.cz
pro analýzu Vašich rizik a potřeb. Zpracujeme Vám nabídky životního pojištění od více pojišťoven.


Vyplňte formulář a získejte porovnání nabídek pojištění

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...

Další v kategorii:


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct