#044 Odmítnutí výplaty pojistného plnění

#044 Odmítnutí výplaty pojistného plnění

Avatar icon
Dobrý den, nahlásil jsem u uniqa pracovní neschopnost až po skončení léčení. Nyní mi pojišťovna zamítla vyplatit peníze. Má na to právo a jak mám postupovat Vloženo: 29. 8. 2018, Zobrazeno: 0
Fajn pojištění logo
chevron Dobrý den, 
ano pojišťiovna Uniqa má na to právo. Dle Všeobecných pojistných podmínek (VPP) pro pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti- zvláštní část- (UCZ/DDPN/10) – čl. 10 odst.7 - je pojištěný povinen do poloviny karenční lhůty předložit pojistiteli lékařem vyplněný doklad o pracovní neschopnosti. Je-li ohlášení škodné události provedeno po uplynutí této lhůty, pak se za první den pracovní neschopnosti považuje ve smyslu těchto VPP den, kdy bylo ohlášení pojistiteli doručeno. Ve Vašem případě bylo ohlášení doručeno po ukončení pracovní neschopnosti a nárok na pojistné plnění Vám dle VPP nevzniká. Teoreticky lze pojišťovnu požádat o mimořádné plnění.