Pojištění cizinců

Jste cizincem, který plánuje pobyt v našem krásném státě? Ať už přijíždíte za prací, studiem nebo turistikou, komplexní zdravotní pojištění cizinců je základním kamenem vašeho pobytu. Nabízíme vám pojištění, které vám dá jistotu, když jste daleko od domova.

Pojištění cizinců

Jste cizincem, který plánuje pobyt v našem krásném státě? Ať už přijíždíte za prací, studiem nebo turistikou, komplexní zdravotní pojištění cizinců je základním kamenem vašeho pobytu. Nabízíme vám pojištění, které vám dá jistotu, když jste daleko od domova.

Zdravotní pojištění cizinců zahrnuje úhradu zdravotní péče v obdobném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění pro rezidenty v ČR. Toto zdravotní pojištění je určeno pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR ať už z pracovních, soukromých, studijních a jiných důvodů.

Co pojištění cizinců obsahuje

Jedná se o speciální druh pojištění pro cizince, obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění. Toto pojištění odpovídá právním normám pro pobyt cizinců v České republice.

 • úhrada za preventivní a akutní i soustavnou zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní zubní stomatologii, na lékařem předepsané léky a prostředky zdravotnické techniky
 • není nutné absolvovat lékařskou prohlídku, kromě zvláštních případů (např. těhotenství či novorozenec).
 • navíc asistenční služby pojišťovny, které pomohou např. s překladem a jinými problémy
 • slevy pro studenty
 • možnost připojištění pro nastávající matky, které zahrnuje porodní péči a také úhradu v případě poporodní péče o novorozence

Pojištění cizinců se zpravidla sjednává na delší období. Minimální období je často jeden měsíc.


Vyplněte formulář a my Vám porovnáme nabídky


Vyplňte formulář na komplexní zdravotní pojištění cizincůHealth insurance for foreighners in Czech

Health insurance for foreigners, including payment of health care in the same scope as the public health insurance for residents in the country. This health insurance is designed for foreigners who are long-term residents in the Czech Republic whether for professional, private, academic and other purpose.

Insurance for foreigners contains

This is a special kind of insurance for foreigners, similar to public health insurance. This insurance meets the legal standards for the stay of foreigners in the Czech Republic.

 • preventive and acute and continuous health care, including care related to pregnancy and childbirth
 • emergency dental dentistry
 • the doctor prescribed drugs and medical
 • In addition, insurance assistance services
 • discounts for students
 • additionally for expectant mothers, which includes maternity care and reimbursement and care for newborns

Health insurance for foreigners is ment for longer periods. The minimum period is usually one month.

Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti