Změna v pojištění cizinců v ČR: Konec monopolu Pojišťovny VZP

Cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice již nebudou muset uzavírat komplexní zdravotní pojištění výhradně u Pojišťovny VZP, a.s.

Změna v pojištění cizinců v ČR: Konec monopolu Pojišťovny VZP

Cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice již nebudou muset uzavírat komplexní zdravotní pojištění výhradně u Pojišťovny VZP, a.s.

Cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice již nebudou muset uzavírat komplexní zdravotní pojištění výhradně u Pojišťovny VZP, a.s. Nová legislativní změna umožní cizincům výběr z více pojišťoven, které tento typ pojištění nabízí.

Tuto změnu přinesla novela zákona o pobytu cizinců v ČR, kterou nedávno schválil Senát. 

Transparentnost a konkurenční protředí v pojištění cizinců

Tato změna přinese větší transparentnost a kvalitu služeb v oblasti pojištění cizinců. Klienti budou mít větší možnost výběru. Tato novela také umožní cizincům vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP do tří měsíců a pojišťovny budou muset obnovit komplexní zdravotní pojištění cizinci vždy, když o to projeví zájem. Tím se chce předejít situacím, kdy by nemocný cizinec zůstal v ČR nepojištěn.

Zvýšení limitů

Další významnou změnou je zvýšení limitu plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR na 400 000 eur.

Pětiletý monopol Pojišťovny VZP na pojištění cizinců byl zaveden v minulém volebním období a vyvolal mnoho diskuzí. Mnoho kritiků argumentovalo, že monopol odporuje pravidlům hospodářské soutěže EU.

Registr zdravotního pojištění cizinců

Nový registr zdravotního pojištění cizinců, který bude veden Českou kanceláří pojistitelů, má pomoci řešit problémy s úhradou zdravotní péče. Registr by měl začít fungovat do jednoho roku a bude obsahovat informace o sjednaném pojištění cizinců.

Vyplňte formulář na komplexní zdravotní pojištění cizinců


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouhodobé zkušenosti

06.10.2023