Odpovědnost podnikatelů a firem

Podnikatelé mají odpovědnost za své konání a vždy je tu riziko, že při tom bude nějaká osoba poškozena. Proto je důležité si pojistit odpovědnost firmy či podnikatele.

Nejběžnější je klasická odpovědnost z podnikání, která je univerzální pro většinu druhů podnikání. Některé obory mají však určitá specifika a je potřeba připravit pro ně speciální pojištění. Jedním z nejčastějších je pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Dále je to pojištění profesní odpovědnosti. Pro tyto profesní specialisty je pojištění povinné ze zákona, protože při jejich činnosti hrozí velká rizika. Pro tyto podnikatele máme připravené speciální nabídky pojistných programů.

Pojištění kryje škody na zdraví a na věci - způsobené provozní činností, způsobené vadným výrobkem, vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou), vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, vzniklé na věcech zaměstnanců, vzniklé na zdraví žáků a učňů.


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct