Pojištění odpovědnosti zvěrolékaře

Pojištění odpovědnosti zvěrolékaře

Povinnost sjednat toto pojištění je stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá odpovědnost za škody vzniklé jak z provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví), na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci), finanční (ve většině případů). Připadné pojistné plnění je do výše sjednané pojistné částky.