Pojištění smluvních záruk

Podle pojistných podmínek se pojištění vztahuje pro případy nesplnění závazku pojištěného vyplývajícího ze smlouvy nebo zvláštního právního předpisu. Jakmile se uzavře pojistná smlouva, pojisntík zaplatí pojistné vystaví pojišťovna záruční listinu nebo smlouvu o ručení. 
Jak to celé funguje?  

alternativa bankovním zárukám
Pojistíme záruku za
* nabídku (Bid bond)
* akontaci (Advance payment bond)
* řádné provedení díla (Performance bond)
* kvalitu díla v záruční době (Warranty bond)
* zádržné (Retention bond)

NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct