Program pro spedice a autodopravy

Program pro spedice a autodopravy

Proč sjednávat majetkové pojištění při přepravě?

Pokud zajišťujete přepravu drahého zboží, např. elektroniku, různé speciální přístroje, zakázkové výrobky a další věci, je vhodné zajistit takovýto druh zboží pojištěním. Mohou nastat reálné situace, kdy dopravce za škodu na nákladu neodpovídá. Jako příklad uvedeme přírodní katastrofy či omezení odpovědnosti dopravců za náklad dle hmotnosti.

Kdo toto pojištění sjednává?

  • zasílatel nebo dopravce (pojistník) pro majitele dané zásilky (pojištěný)
  • majitel zásilky (pojištěný)

Výhodami jsou

  • ochrana proti všem nebezpečím, jež mohou nastat během přepravy
  • připojištění rizika stávky a války
  • živelní škody
  • připojištění přirozené povahy zásilky
  • náklady společné havárie

U rámcové smlouvy vzniká pojistná ochrana formou přihlášek

TIP pro zasílatele - nabídněte svým zákazníkům pojistnou ochranu pro jejich zboží 

VYPLŇTE FORMULÁŘ, POROVNÁME NABÍDKY VÍCE POJIŠŤOVEN

Poptejte nejvýhodnější pojištění přepravy


Kontaktujte odborníka, dlouhodobě se zabýváme pojištěním dopravy


Náhrady škod dle mezinárodních úmluv

Př.: zásilka 50 ks televizorů o hmotnosti 1 000 kg, hodnota 750 000 Kč je maximální možná náhrada následující:
Silniční přeprava (8,33 SDR) = 258 230 Kč
Letecká přeprava (19 SDR) = 589 000 Kč
Železniční přeprava (17 SDR) = 527 000 Kč
Námořní přeprava (2,50 SDR) = 77 500 Kč
Zde je vhodné připojistit pojištěním zásilky (může pojistit zasílatel, dopravce či majitel).

Silniční dopravce může přijmout vyšší odpovědnost dle článku 24 Úmluvy CMR, za těchto podmínek:
- je uvedeno v objednávce přepravy, je za to účtován příplatek. Aby fungovala pojistná ochrana musí být silniční dopravce na toto připojištěný ve smlouvě.

Časté výluky z pojištění odpovědnosti dopravce

- umělecká díla a sběratelské předměty
- peníze a jiné ceniny, šperky, drahé kovy apod.
- písemnosti, projekty, data na datových nosičích
- ojetá a havarovaná vozidla, použité stroje
- živá zvířata
- nakládka a vykládka

Některá rizika nejsou z odpovědnosti dopravce krytá, jako například náhlé živelné škody.

Nové články k tomuto pojištění

Finanční způsobilost dopravce 2024

11.12.2023
Sazba pro finanční způsobilost dopravce je v roce 2024 opět nižší. Pojištění finanční způsobilosti tedy ani v roce 2024 neroste.

Finanční způsobilost dopravce 2023

12.12.2022
Nová sazba pro finanční způsobilost dopravce 2023 je nižší. Pojištění finanční způsobilosti tak bude v roce 2023 levnější.

Navýšení odpovědnosti dopravce - jak na drahý náklad

30.8.2022
Jak pojistit a provozvat přepravu dražších věcí. Jak se správně má dopravce pojistit, aby pojištění fungovalo i pro tyto a jiné případy. A co je třeba mít ujednáno se zákazníkem.

Nová úprava kabotážní přepravy

8.7.2022
Nová pravidla kabotážní přepravy od 02/2022 vysvětluje Evropská komise.

Odpovědnost silničního dopravce - chyby při sjednávání smluv

29.1.2022
Upozorňujeme Vás na chyby, které se dělají při sjednávání smluv týkajících se odpovědnosti silničního dopravce.

Finanční způsobilost dopravce - sazby na rok 2020

25.11.2019
Finanční způsobilost v roce 2020 už má stanovené sazby. Vypočítejte si výši ručení a poptejte naše nabíky pojištění finanční způsobilosti dopravce