Program pro spedice a autodopravy

Proč sjednávat majetkové pojištění při přepravě?


Pokud zajišťujete přepravu drahého zboží, např. elektroniku, různé speciální přístroje, zakázkové výrobky a další věci, je vhodné zajistit takovýto druh zboží pojištěním. Mohou nastat reálné situace, kdy dopravce za škodu na nákladu neodpovídá. Jako příklad uvedeme přírodní katastrofy či omezení odpovědnosti dopravců za náklad dle hmotnosti.

Kdo toto pojištění sjednává?

- zasílatel nebo dopravce (pojistník) pro majitele dané zásilky (pojištěný)
- majitel zásilky (pojištěný)
Výhodami jsou:
- maximální pojistná ochrana
- nižší spoluúčast
- jednoduché hlášení přeprav
U rámcové smlouvy vzniká pojistná ochrana formou přihlášek


TIP pro zasílatele - nabídněte svým zákazníkům pojistnou ochranu pro jejich zboží 


VYPLŇTE FORMULÁŘ, POROVNÁME NABÍDKY VÍCE POJIŠŤOVEN

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..


Výhody

- ochrana proti všem nebezpečím, jež mohou nastat během přepravy
- připojištění rizika stávky a války
- živelní škody
- připojištění přirozené povahy zásilky
- náklady společné havárie

Náhrady škod dle mezinárodních úmluv

Př.: zásilka 50 ks televizorů o hmotnosti 1 000 kg, hodnota 750 000 Kč je maximální možná náhrada následující:
Silniční přeprava (8,33 SDR) = 258 230 Kč
Letecká přeprava (19 SDR) = 589 000 Kč
Železniční přeprava (17 SDR) = 527 000 Kč
Námořní přeprava (2,50 SDR) = 77 500 Kč
Zde je vhodné připojistit pojištěním zásilky (může pojistit zasílatel, dopravce či majitel).

Silniční dopravce může přijmout vyšší odpovědnost dle článku 24 Úmluvy CMR, za těchto podmínek:
- je uvedeno v objednávce přepravy, je za to účtován příplatek. Aby fungovala pojistná ochrana musí být silniční dopravce na toto připojištěný ve smlouvě.

Časté výluky z pojištění odpovědnosti dopravce

- umělecká díla a sběratelské předměty
- peníze a jiné ceniny, šperky, drahé kovy apod.
- písemnosti, projekty, data na datových nosičích
- ojetá a havarovaná vozidla, použité stroje
- živá zvířata
- nakládka a vykládka

Některá rizika jsou mimo odpovědnost dopravce a nejsou kryté, jako například náhlé živelné škody.


NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct