Nová úprava kabotážní přepravy

Nová pravidla kabotážní přepravy od 02/2022 vysvětluje Evropská komise.

Nová úprava kabotážní přepravy

Nová pravidla kabotážní přepravy od 02/2022 vysvětluje Evropská komise.

V rámci balíčku mobiliy byly s platností od 21.2.2022 upraveny podmínky pro provozování kabotážních přeprav. Evropská komise k tomuto nyní připravila výklad některých pravidel pro provádění kabotáže.

Kabotážní přeprava je vnitrostátní přepravou v cizím státě. 

Základní pravidla pro kabotáže však zůstala zatím stejná.

1) Kabotážní přeprava s daným vozidlem lze provést pouze po uskutečněné mezinárodní přepravě s tímto vozidlem (počítá se motorové vozidlo). 

2) Kabotážní přeprava může být provedena až po úplném vyložení nákladu mezinárodní přepravy

3 - a) Kabotáž ve státě do kterého směřuje poslední mezinárodní přeprava:
- V tomto státě je následně možné provést až 3 kabotážní přepravy. Je nutné splnit podmínku kdy k poslední vykládce kabotáže mus dojít do 7 dnů od mezinárodní přepravy. 

3 - b) Kabotáž v jiném státě než kam směřuje poslední mezinárodní přeprava:
- lze provést nanejvýš 3 přepravy v třech různých státech. V každém státě lze provést nejvýše 1 kabotážní přepravu. Tato přeprava musí být ukončena do 3 dnů po vstupu prázdného vozidla na území tohoto státu. Zároveň platí, že poslední kabotážní přeprava musí být ukončena do 7 dnů od ukončení mezinárodní přepravy.

Některé detaily lze najít na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Nově od 21.2.2022 přišlo také další pravidlo:

4) Oddechová doba 4 dny:
- jakmile vozidlo dokončí kabotáž a opustí danou zemi tak nemůže začít kabotáž v tomto státě dříve než za 4 dny od této poslední kabotáže v tomto státě. Může však provádět mezinárodní přepravy do / ze / skrz tento stát. Případně může provádět kabotážní přepravu v jiném státě.

V doplňujících vysvětleních Evropské komise se uvádí, že se vždy počítá na celé dny, kde začátek je 0:00 dne následujího po ukončení přepravy. Další pomocí je přidání pracovního dne, pokud by konec lhůty připadal na dny volna - soboty, neděle, svátky atd.
Vysvětlení také upřesňují jakým způsobem se bere přeprava obalových materiálů a kontejnerů. Jak je nahlíženo na různý počet míst nakládky anebo vykládky a další sporné body.
Celý text je k nalezení na stránkách Evropské komise.

Pojištění kabotážních přeprav


Nezapomínejme na to, že pojištění kabotážních přeprav obvykle není v základním rozsahu. a je nutné toto připojistit. V případě kabotáže v Německu s vozidly nebo soupravami nad 3,5 tuny je to dokonce vyžadováno zákonem a to v limitu 600 000 EUR na pojistnou událost a zároveň nejméně 1 200 000 EUR na rok. Pokud potřebujete pojištění odpovědnosti dopravce či jiné pojištění nákladu tak nás neváhejte kontaktovat přímo nebo skrze vyplnění formulář.

 

Vyplňte formulář na pojištění odpovědnosti dopravce, rádi se mu budeme věnovat

Autor: Ing. Richard Fila

Zdroje: Ministerstvo dopravy ČR: https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Mezinarodni-silnicni-nakladni-doprava/Kabotaz-(vnitrostatni-preprava-zahranicnim-dopravc
Evropská komise: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_cs
Verlag Dashöfer - DL Profi: https://www.dlprofi.cz/33/pravidla-tykajici-se-kabotaze-jez-jsou-pouzitelna-od-21-unora-2022-uniqueidgOkE4NvrWuPXXmwm_6smSsJekeIrx0ztWcEWLDBR_98/?odkud=ENLOG&wa=WWW22E5%20LG&uid=CT03606309&e=1000182844&utm_source=ENLOG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLOG-2022-24&utm_content=ENLOG-welcome&contract=E21593985&utm_content=ENLOG-welcome


Zeptejte se odborníka, máme dlohodobé zkušenosti s pojištěním nákladu pro dopravce.

Ing. Richard Fila
poptavky@fajnpojisteni.cz
606 05 72 72

Budete mít jistotu nejvýhodnější nabídky

Pojistili jsme více než 300 dopravců