Kybernetické pojištění

V dnešním digitálním věku je téměř každý aspekt našeho života nějakým způsobem spojen s internetem. Ať už jde o online nakupování, bankovnictví nebo komunikaci s přáteli, spoléháme se na technologii více než kdy dříve. Ale s tímto pohodlím přicházejí i rizika. Kybernetické útoky, krádeže dat a další hrozby jsou stále častější. A právě zde vstupuje do hry kybernetické pojištění.

Kybernetické pojištění

V dnešním digitálním věku je téměř každý aspekt našeho života nějakým způsobem spojen s internetem. Ať už jde o online nakupování, bankovnictví nebo komunikaci s přáteli, spoléháme se na technologii více než kdy dříve. Ale s tímto pohodlím přicházejí i rizika. Kybernetické útoky, krádeže dat a další hrozby jsou stále častější. A právě zde vstupuje do hry kybernetické pojištění.

Co je kybernetické pojištění?

Kybernetické pojištění, někdy také označované jako pojištění kybernetických rizik, je speciální typ pojištění, který chrání jednotlivce a firmy před různými hrozbami spojenými s digitálním světem.

Může se jednat o:
  • útoky typu ransomware, kdy útočníci šifrují vaše data a žádají výkupné, nebo o
  • krádeže citlivých informací, jako jsou kreditní karty nebo osobní údaje.

Vyplňte formulář


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti


Proč bych měl zvážit kybernetické pojištění?

Představte si, že jednoho dne zjistíte, že vaše firemní či osobní data byla ukradena a nyní jsou v rukou zločinců. Nejenže byste mohl čelit finančním ztrátám, ale také byste mohl trpět psychickým stresem a narušením svého soukromí. Kybernetické pojištění vám může poskytnout finanční krytí pro náklady spojené s obnovou dat, právními poplatky a dokonce i náklady na krizovou komunikaci.

Jak funguje kybernetické pojištění?

V případě, že se stanete obětí kybernetického útoku nebo jiného incidentu, vaše pojišťovna vám může poskytnout finanční podporu a odborné služby potřebné k řešení situace. To může zahrnovat vše od obnovy dat, přes právní pomoc, až po krizovou komunikaci.

Příklad škody přerušení provozu v truhlárně kvůli kybernetickému útoku

V dnešní době je automatizace neodmyslitelnou součástí i tradičních řemesel, jako je truhlářství. V jedné moderně vybavené truhlárně však došlo k vážnému incidentu, když byl hlavní výrobní software napaden hackerským útokem.

Následkem tohoto útoku byla kompletně zastávena výroba. Dřevo, které mělo být zpracováno, zůstalo uvězněno v automatizovaných strojích, což vedlo k jeho nepoužitelnosti a v některých případech i k poškození strojů. V důsledku toho musela být část výrobní linky demontována a nahrazena novými komponenty.

Celkové přerušení provozu trvalo několik dnů, což mělo za následek výrazné finanční ztráty. Naštěstí pojišťovna pokryla ztrátu na tržbách během tohoto období, ale incident jasně ukázal, jak zranitelné mohou být i zdánlivě odolné tradiční odvětví vůči moderním hrozbám, jako jsou kybernetické útoky.