Asistence na tahače, návěsy, autobusy a nákladní vozidla

Asistence na tahače, návěsy, autobusy a nákladní vozidla

Pokud jste majitelem nákladních vozidel, návěsů či autobusů, můžete si sjednat pojištění asistenčních služeb. Jedná se o službu, která vám zajistí na cestách v tuzemsku i v zahraničí klid a jistotu pomoci v jakékoliv situaci.

Co asistence zajišťuje?

Tato služba je asistenčním programem pro nákladní vozidla, tahače a autobusy. V případě nehody či jakékoliv závady na vozidle vám zajistí odtah i ze zahraničí do domovského servisu. V rámci asistenčních služeb se nabízí dále možnost pojistit samostatně tahač, návěs nebo celou soupravu. Lze pojistit jak vaše nákladní vozidlo, tak i přepravovaný náklad. O nadstandardní úrovni asistenční služby svědčí i fakt, že lze uhradit i případný odtah nařízený policií. Pojištěné můžete mít také přeložení a odvoz nákladu. Díky jednorázovému poplatku budete mít jistotu mobility bez jakýchkoliv vícenákladů po celý rok.

Jak se pojistit?  

Pojištění a veškeré asistence si můžete sjednat formou připojištění ve flotile. Pro případné nabídky můžete vyplnit poptávkový formulář.

Standardní plnění

V rámci asistencí budete mít kryty události, jako je nehoda, porucha či vandalismus, a to např. 2x za pojistné období. Dále je to omezená asistence, jako je oprava na místě nebo odtah do nejbližšího servisu, a to v případě zavinění uživatele (vybitá baterie, defekt pneumatiky, nedostatek nebo záměna paliva). 

Co lze připojistit

S příplatkem si můžete pojistit přeložení nákladu, je-li překládka technologicky proveditelná. Náklad se překládá pod odborným dohledem a převoz nákladu se provádí na vzdálenost do x kilometrů.