Pojištění zemědělců

Pojištění zemědělců

Dotace PGRLF

Využijte dotaci na zaplacené pojistné.

Zadejte nezávaznou poptávku

Poptejte nejvýhodnější pojištění pro zemědělce


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

Spravujeme pojištění pro více než 300 firem po celé ČR 

Pojištění plodin

Pojištění se sjednává buď pro jednotlivé plodiny nebo jako paušální plošné pojištění pro celou výměru vyjmenovaných plodin. Plodiny se pojišťují na vybraná rizika dle podmínek pojišťovny.

Pojistnou částku si volí pojistník sám pro každý druh plodiny – pojištěné výtěžky dle tabulek hektarových výtěžků.

Pojištění hospodářských zvířat

Ochrana chovatelů hospodářských zvířat před škodami, které mohou být způsobeny například nemocemi, úrazy ale také požáry, živly, krádeží apod. V pojistné smlouvě jsou zvířata druhově specifikována v seznamu (prasata, skot, drůbež, ovce nebo kozy).

Pojištění lesních porostů

Pojištění lze uzavřít na lesní porost, nacházející se v místě pojištění. 

Pojištění farem

Zemědělské pojištění – pojištění farem zahrnuje klasickou ochranu proti ztrátě na výnosech u plodin při škodách způsobených klimatickými riziky – krupobití a povodně, součástí pojištění je také pojištění zemědělského majetku a strojů proti živelným pohromám. Nicméně vyskytují se zde i specifická rizika, která představují například výskyt nových onemocnění nebo nákaz ohrožujících chovy hospodářských zvířat. 

Pojištění strojů 

Zahrnuje pojištění zemědělské techniky a strojů zejména proti živelným pohromám.