Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Podle nového občanského zákona je management firmy odpovědný za své jednání. Toto se týká především jednatelů, členů statutárních orgánů, ale také členů městských rad, starostů apod. Podle nových právních úprav jsou totiž tyto osoby odpovědné za porušení svých povinností. Zejména pokud nebudou jednat s tzv. "péčí řádného hospodáře", tedy pro společnost nevýhodně. Členové těchto vedoucích orgánů tedy musí rozhodovat: loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu a nebudou schopni prokázat, že takto jednali, budou potom ručit celým svým majetkem. 

Pojištění D&O

kryje odpovědnost vztahující se na finanční škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti a chrání tak před riziky plynoucími z výkonu této funkce. Toto pojištění představuje jedinečnou ochranu před riziky nahradit finanční újmu. Označení vzniklo z Directors & Officers.


Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah pojištění D&O

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...Specializujeme se na pojištění odpovědnosti
Ing. Richard Fila
poptavky@fajnpojisteni.cz
606 05 72 72

 

Budete mít jistotu nejvýhodnější ceny
 

Co se z pojištění D&O může hradit

 • náklady odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
 • náklady na obranu a právní zastoupení
 • náklady na obranu a náklady právního zastoupení v naléhavých případech
 • náklady na kauci
 • náklady na poradce
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti s řízením o vydání
 • pokuty a penále (jiné než trestněprávní)
 • náklady v souvislosti se stíháním
 • náklady v souvislosti se znečištěním
 • náklady na právní zastoupení v souvislosti s újmou na zdraví
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • ručení za závazky společnosti
 • psychologická pomoc 
 • jiné náklady ujednané v pojistné smlouvě

Pro koho je pojištění určeno

 • jednatele společností s. r. o.
 • členy představenstva akciové společnosti
 • členy dozorčích rad
 • představitele neziskových společností
 • starostu obce
 • obecní zastupitele
 • členy obecních rad - radní
 • členy komisí a výborů

Jaké se mohou stát škody v pojištění D & O

Příkladem situací, které mohou vést k plnění z pojištění D&O mohou být:
 • nevýhodné zadávání zakázek
 • výroba obtížně prodejných produktů 
 • chybně zvolené výrobní zařízení
 • znečištění životního prostředí
 • použití reklamního materiálu porušujícho autorská práva
 • chybně zvolená finanční strategie
 • nevýhodně zvolené nvestice firemního kapitálu
 • pochybení ve mzdovém účetnictví
 • pochybení při výběru uchazeče o pracovní místo

Kdo může vznést nárok 

Z vnějšího prostředí to mohou být třetí strany a těmi jsou např.:

 • akcionáři
 • zákazníci
 • dodavetelé
 • konkurence
 • věřitelé
 • složky státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení)
 • zaměstnanci

Z vnitřního prostředí to mohou být: 

 • dceřinná společnost
 • insolvenční správce 
 • společnost sama
 • jiní pojištění

Škod bude stále více

Vzhledem k tomu, že se většina firem pohybuje na mezinárodní scéně a k faktu vyšší konkurence, má rozhodnutí řídících osob stále větší komplexnější dopad. Velikost společnosti není podstatná při porušení právních povinností. Akcionáři si více uvědomují svá práva a žaloby proti členům statutárních orgánů v rámci soudního řízení jsou stále častější, i přesto že se řídící pracovníci snaží postupovat v nejlepším zájmu společnosti. Např. při insolvenci nebo úpadku insolvenční správtě a věritel vždy hodnotí fungování stávajícího managementu a žaloby jsou tak pravděpodobnější. 


NOVINKY

  V jakých případech nemusí u cestovního pojištění pojišťovny platit?

  Vyjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Je to užitečná věc, ovšem je třeba dodržet stanovené podmínky, aby člověk nezůstal bez plnění, které očekával. VÍCE >>

  Absurdní výluky z pojištění

  Některé výluky jsou opravdu absurdní a v anketě mezi lidi se na prvním místě umístilo „zanedbání povinnosti pojištěného“, pro jehož vítězství hlasovalo více než 14 tisíc lidí. Dalšími absurdními výlukami jsou výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, vznik nepředvídatelných okolností, neposkytnutí vyčerpávajících informací, pojištění výrobku v záruce, karenční doba a některé další. VÍCE >>

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct