Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Podle nového občanského zákona je management firmy odpovědný za své jednání. Toto se týká především jednatelů, členů statutárních orgánů, ale také členů městských rad, starostů apod. Podle nových právních úprav jsou totiž tyto osoby odpovědné za porušení svých povinností. Zejména pokud nebudou jednat s tzv. "péčí řádného hospodáře", tedy pro společnost nevýhodně. Členové těchto vedoucích orgánů tedy musí rozhodovat: loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu a nebudou schopni prokázat, že takto jednali, budou potom ručit celým svým majetkem. 

Pojištění D&O

kryje odpovědnost vztahující se na finanční škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti a chrání tak před riziky plynoucími z výkonu této funkce. Toto pojištění představuje jedinečnou ochranu před riziky nahradit finanční újmu. Označení vzniklo z Directors & Officers.

Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah pojištění D&O

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů a umístěním do databáze společnosti.

Budete mít jistotu nejlepší ceny
Zeptejte se odborníka
Martin Vomáčka 
606057272
info@fajnpojisteni.cz

Co se z pojištění D&O může hradit

 • náklady odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
 • náklady na obranu a právní zastoupení
 • náklady na obranu a náklady právního zastoupení v naléhavých případech
 • náklady na kauci
 • náklady na poradce
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti s řízením o vydání
 • pokuty a penále (jiné než trestněprávní)
 • náklady v souvislosti se stíháním
 • náklady v souvislosti se znečištěním
 • náklady na právní zastoupení v souvislosti s újmou na zdraví
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • ručení za závazky společnosti
 • psychologická pomoc 
 • jiné náklady ujednané v pojistné smlouvě

Pro koho je pojištění určeno

 • jednatele společností s. r. o.
 • členy představenstva akciové společnosti
 • členy dozorčích rad
 • představitele neziskových společností
 • starostu obce
 • obecní zastupitele
 • členy obecních rad - radní
 • členy komisí a výborů

Jaké se mohou stát škody v pojištění D & O

Příkladem situací, které mohou vést k plnění z pojištění D&O mohou být:
 • nevýhodné zadávání zakázek
 • výroba obtížně prodejných produktů 
 • chybně zvolené výrobní zařízení
 • znečištění životního prostředí
 • použití reklamního materiálu porušujícho autorská práva
 • chybně zvolená finanční strategie
 • nevýhodně zvolené nvestice firemního kapitálu
 • pochybení ve mzdovém účetnictví
 • pochybení při výběru uchazeče o pracovní místo

Kdo může vznést nárok 

Z vnějšího prostředí to mohou být třetí strany a těmi jsou např.:

 • akcionáři
 • zákazníci
 • dodavetelé
 • konkurence
 • věřitelé
 • složky státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení)
 • zaměstnanci

Z vnitřního prostředí to mohou být: 

 • dceřinná společnost
 • insolvenční správce 
 • společnost sama
 • jiní pojištění

Škod bude stále více

Vzhledem k tomu, že se většina firem pohybuje na mezinárodní scéně a k faktu vyšší konkurence, má rozhodnutí řídících osob stále větší komplexnější dopad. Velikost společnosti není podstatná při porušení právních povinností. Akcionáři si více uvědomují svá práva a žaloby proti členům statutárních orgánů v rámci soudního řízení jsou stále častější, i přesto že se řídící pracovníci snaží postupovat v nejlepším zájmu společnosti. Např. při insolvenci nebo úpadku insolvenční správtě a věritel vždy hodnotí fungování stávajícího managementu a žaloby jsou tak pravděpodobnější. 


NOVINKY

  Pojištění zvířat a domácích mazlíčků

  Domácí mazlíčky si člověk pořizuje hlavně pro radost. Ovšem kromě pořizovací ceny je třeba počítat s výdaji na krmení, očkování, vyššími výdaji při zdravotních komplikacích a také s tím, že vaše zvíře někoho nebo něco poškodí. Následky mohou být drahé, takže se vyplatí pojištění občanské odpovědnosti, kterým se pojistíte pro následující rizika:

  VÍCE >>

  Pojištění proti vandalismu má smysl

  Zničená fasáda nebo posprejované auto není dnes nic neobvyklého. Proto se vyplatí pojištění vandalství a sprejerství, které tyto škody kryje. Někdy se totiž škody jako je například poničený plot či fasáda, u vozidla zase ulomené zrcátko či posprejovaná karoserie, může vyšplhat do desetitisíců.

  VÍCE >>

  Co dělat, když nemáte cestovní pojištění?

  Cestovní pojištění opravdu není zbytečnost. Nemoc nebo úraz v cizí zemi vás může přijít pěkně draho. Pokud k tomu již dojde, je na sjednání samozřejmě pozdě. Co v takovém případě dělat?

  VÍCE >>

  Co je to pojištění právní ochrany?

  Existuje řada druhů pojištění, o kterých většina lidí neslyšela, přitom přináší mnoho výhod, patří mezi ně i pojištění právní ochrany. Tento produkt vás ochrání před nepříznivými dopady nahodilých právních sporů a s tím souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného.

  VÍCE >>

  Jak se plní u vícenásobného pojištění?

  V praxi nastávají situace, že můžete mít sjednáno více pojistných smluv na stejné riziko, ale každá má jinou pojistnou částku. Může to být i u jedné pojišťovny.

  VÍCE >>

  Co je dobré vědět o pojistce pro případ nemoci

  Onemocnění přináší obvykle řadu problémů, kromě jiných i finanční. Ve svízelné situaci může pomoci dobré pojištění. Pojišťovny mají v podmínkách zapsáno od sedmi do 67 diagnóz a dokonce lze kombinovat třeba základní balíček plus rozšíření na ženské/mužské choroby.

  VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct