Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Podle nového občanského zákona je management firmy odpovědný za své jednání. Toto se týká především jednatelů, členů statutárních orgánů, ale také členů městských rad, starostů apod. Podle nových právních úprav jsou totiž tyto osoby odpovědné za porušení svých povinností. Zejména pokud nebudou jednat s tzv. "péčí řádného hospodáře", tedy pro společnost nevýhodně. Členové těchto vedoucích orgánů tedy musí rozhodovat: loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu a nebudou schopni prokázat, že takto jednali, budou potom ručit celým svým majetkem. 

Pojištění D&O

kryje odpovědnost vztahující se na finanční škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti a chrání tak před riziky plynoucími z výkonu této funkce. Toto pojištění představuje jedinečnou ochranu před riziky nahradit finanční újmu. Označení vzniklo z Directors & Officers.


Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah pojištění D&O

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů a umístěním do databáze společnosti.


Specializujeme se na pojištění odpovědnosti
Ing. Richard Fila
poptavky@fajnpojisteni.cz
606 05 72 72

 

Budete mít jistotu nejvýhodnější ceny
 

Co se z pojištění D&O může hradit

 • náklady odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
 • náklady na obranu a právní zastoupení
 • náklady na obranu a náklady právního zastoupení v naléhavých případech
 • náklady na kauci
 • náklady na poradce
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti s řízením o vydání
 • pokuty a penále (jiné než trestněprávní)
 • náklady v souvislosti se stíháním
 • náklady v souvislosti se znečištěním
 • náklady na právní zastoupení v souvislosti s újmou na zdraví
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • ručení za závazky společnosti
 • psychologická pomoc 
 • jiné náklady ujednané v pojistné smlouvě

Pro koho je pojištění určeno

 • jednatele společností s. r. o.
 • členy představenstva akciové společnosti
 • členy dozorčích rad
 • představitele neziskových společností
 • starostu obce
 • obecní zastupitele
 • členy obecních rad - radní
 • členy komisí a výborů

Jaké se mohou stát škody v pojištění D & O

Příkladem situací, které mohou vést k plnění z pojištění D&O mohou být:
 • nevýhodné zadávání zakázek
 • výroba obtížně prodejných produktů 
 • chybně zvolené výrobní zařízení
 • znečištění životního prostředí
 • použití reklamního materiálu porušujícho autorská práva
 • chybně zvolená finanční strategie
 • nevýhodně zvolené nvestice firemního kapitálu
 • pochybení ve mzdovém účetnictví
 • pochybení při výběru uchazeče o pracovní místo

Kdo může vznést nárok 

Z vnějšího prostředí to mohou být třetí strany a těmi jsou např.:

 • akcionáři
 • zákazníci
 • dodavetelé
 • konkurence
 • věřitelé
 • složky státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení)
 • zaměstnanci

Z vnitřního prostředí to mohou být: 

 • dceřinná společnost
 • insolvenční správce 
 • společnost sama
 • jiní pojištění

Škod bude stále více

Vzhledem k tomu, že se většina firem pohybuje na mezinárodní scéně a k faktu vyšší konkurence, má rozhodnutí řídících osob stále větší komplexnější dopad. Velikost společnosti není podstatná při porušení právních povinností. Akcionáři si více uvědomují svá práva a žaloby proti členům statutárních orgánů v rámci soudního řízení jsou stále častější, i přesto že se řídící pracovníci snaží postupovat v nejlepším zájmu společnosti. Např. při insolvenci nebo úpadku insolvenční správtě a věritel vždy hodnotí fungování stávajícího managementu a žaloby jsou tak pravděpodobnější. 


NOVINKY

  Co všechno kryje cestovní pojištění?

  Cestovat do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Nikdy nemůžete předvídat, co na vás třeba i během krátkého pobytu v cizině čeká. Snadno si můžete způsobit úraz nebo chytit nemoc, která si vyžádá lékařské ošetření, v horším případě delší hospitalizaci. VÍCE >>

  Jak na výhodné pojištění domácnosti

  Pojišťovny tak jako jiné obchodní společnosti se snaží udržet své klienty a zároveň přilákat nové pojištěnce. Vyznat se v podmínkách není snadné, zrovna tak pochopit, jaké věci jsou v rámci pojištění domácnosti vlastně pojištěny. VÍCE >>

  V roce 2017 byly odhaleny pojistné podvody za 1,2 miliardy

  Pojišťovny prověřily v loňském roce 18 441 podezřelých pojistných událostí a odhalily pojistné podvody za celkem 1,23 miliardy korun. Nejvíce podvodů bylo odhaleno u pojištění motorových vozidel, v předchozím roce 2016 dominovaly podvody u pojištění osob. VÍCE >>

  Pojištění domu zvenku i zevnitř

  Staré moudro tvrdí, že nikdo není prorokem. Platí to i pro případ nejrůznějších katastrof a následných škod, na které se lze ovšem alespoň pojistit. Někdy se vyplatí zkombinovat více pojištění... VÍCE >>

  Pojišťovny musí brát zřetel i na snížení tržní hodnoty vozu

  Pojišťovny dosud snižovaly náklady na opravu vozu po autohavárii o amortizaci. Proti tomu se však ohradil Ústavní soud, který ...... VÍCE >>

  K čemu je dobré pojištění schopnosti splácet?

  Pro někoho zbytečnost, pro jiného záchrana před krachem a exekutorem. Pojištění spočívá v tom, že v případě neschopnosti splácet hypotéku či jiný úvěr, za vás tuto povinnost převezme pojišťovna. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct