Pojištění D&O (odpovědnost managementu společností a obcí)

Podle nového občanského zákona je management firmy odpovědný za své jednání. Toto se týká především jednatelů, členů statutárních orgánů, ale také členů městských rad, starostů apod. Podle nových právních úprav jsou totiž tyto osoby odpovědné za porušení svých povinností. Zejména pokud nebudou jednat s tzv. "péčí řádného hospodáře", tedy pro společnost nevýhodně. Členové těchto vedoucích orgánů tedy musí rozhodovat: loajálně, v obhajitelném zájmu korporace a informovaně. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu a nebudou schopni prokázat, že takto jednali, budou potom ručit celým svým majetkem. 

Pojištění D&O

kryje odpovědnost vztahující se na finanční škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti a chrání tak před riziky plynoucími z výkonu této funkce. Toto pojištění představuje jedinečnou ochranu před riziky nahradit finanční újmu. Označení vzniklo z Directors & Officers.


Vyplňte formulář a my Vám porovnáme cenu a rozsah pojištění D&OSpecializujeme se na pojištění odpovědnosti
Ing. Richard Fila
poptavky@fajnpojisteni.cz
606 05 72 72

 

Budete mít jistotu nejvýhodnější ceny
 

Co se z pojištění D&O může hradit

 • náklady odpovědnosti pojištěného za finanční škodu
 • náklady na obranu a právní zastoupení
 • náklady na obranu a náklady právního zastoupení v naléhavých případech
 • náklady na kauci
 • náklady na poradce
 • náklady na očištění dobrého jména
 • náklady v souvislosti s řízením o vydání
 • pokuty a penále (jiné než trestněprávní)
 • náklady v souvislosti se stíháním
 • náklady v souvislosti se znečištěním
 • náklady na právní zastoupení v souvislosti s újmou na zdraví
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • ručení za závazky společnosti
 • psychologická pomoc 
 • jiné náklady ujednané v pojistné smlouvě

Pro koho je pojištění určeno

 • jednatele společností s. r. o.
 • členy představenstva akciové společnosti
 • členy dozorčích rad
 • představitele neziskových společností
 • starostu obce
 • obecní zastupitele
 • členy obecních rad - radní
 • členy komisí a výborů

Jaké se mohou stát škody v pojištění D & O

Příkladem situací, které mohou vést k plnění z pojištění D&O mohou být:
 • nevýhodné zadávání zakázek
 • výroba obtížně prodejných produktů 
 • chybně zvolené výrobní zařízení
 • znečištění životního prostředí
 • použití reklamního materiálu porušujícho autorská práva
 • chybně zvolená finanční strategie
 • nevýhodně zvolené nvestice firemního kapitálu
 • pochybení ve mzdovém účetnictví
 • pochybení při výběru uchazeče o pracovní místo

Kdo může vznést nárok 

Z vnějšího prostředí to mohou být třetí strany a těmi jsou např.:

 • akcionáři
 • zákazníci
 • dodavetelé
 • konkurence
 • věřitelé
 • složky státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení)
 • zaměstnanci

Z vnitřního prostředí to mohou být: 

 • dceřinná společnost
 • insolvenční správce 
 • společnost sama
 • jiní pojištění

Škod bude stále více

Vzhledem k tomu, že se většina firem pohybuje na mezinárodní scéně a k faktu vyšší konkurence, má rozhodnutí řídících osob stále větší komplexnější dopad. Velikost společnosti není podstatná při porušení právních povinností. Akcionáři si více uvědomují svá práva a žaloby proti členům statutárních orgánů v rámci soudního řízení jsou stále častější, i přesto že se řídící pracovníci snaží postupovat v nejlepším zájmu společnosti. Např. při insolvenci nebo úpadku insolvenční správtě a věritel vždy hodnotí fungování stávajícího managementu a žaloby jsou tak pravděpodobnější. 


NOVINKY

  Počet zraněných dětí přibývá

  Většina dětí se zraní ve svém volném čase, při sportování nebo zájmové činnosti. Ovšem roste také počet úrazům ve škole, nejen při tělocviku, ale také o přestávkách, na školních výletech apd. Za poslední uplynulý školní rok bylo zaznamenáno 42 577 úrazů. VÍCE >>

  Co udělat pro změnu zdravotní pojišťovny?

  V České republice funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven a každý si může dobrovolně zvolit, u které chce být. V průběhu života lze pojišťovny měnit, ovšem vždy maximálně jednou za dvanáct měsíců. VÍCE >>

  Pojištění zemědělců proti suchu nebo mokru by mnozí uvítali

  Zemědělcům nejvíce škodí výkyvy počasí. Jejich hrozbou je jak sucho, tak mokro v důsledku přívalových dešťů a záplav. Proto všichni zemědělci s nadějí očekávají po dlouhých letech chystaný fond, který jim umožní pojistit se proti suchu nebo mokru v době dozrávání obilí i proti jiným událostem. VÍCE >>

  Komu se vyplatí celoroční cestovní pojištění?

  Kvůli týdenní dovolené u moře nebo víkendovému poznávacímu zájezdu se nevyplatí sjednávat celoroční cestovní pojištění. Jiné to je u cestovatelů, kteří vyjíždění za hranice často a pravidelně. VÍCE >>

  Pojištění je důležité, i když pronajímáte byt

  Pronajímat byt rozhodně není bez rizika. Nájemce může přestat platit, poškodit vybavení nebo samotný byt, nebo také může způsobit škodu sousedům, kteří budou požadovat náhradu samozřejmě po majiteli bytu. VÍCE >>

  Pojištění psa uvítáte v případě nákladné léčby

  Češi jsou národem pejskařů, takže pro každého majitele čtyřnohého miláčka je dobrou zprávou, že i psa je možné pojistit. Zvláště když je pes právoplatným členem rodiny, zaslouží si tu nejlepší možnou péči. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct