Pojištění profesní odpovědnosti znalců

Pojištění profesní odpovědnosti znalců

Pojištění profesní odpovědnosti znalců je od 1. ledna 2021 povinné!

Chybu může čas od času udělat každý. Jenže pokud je to chyba v profesním životě znalce, může mít vážné následky. Zejména, pokud se na základě této chyby zmýlí například soudce a vydá špatný rozsudek. Profesní odpovědnost znalců a znaleckých kanceláří je poměrně diskutované téma. Tím více právě teď, když od 1. ledna 2021 platí nový zákon číslo 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech. 

Jaké změny s sebou zákon 254/2019 Sb. od 1. ledna 2021 přináší?

Sjednání pojištění profesní odpovědnosti, které chrání v případě škody způsobené špatným znaleckým posudkem, nebylo dosud povinné. Někteří zodpovědnější znalci a znalecké kanceláře takové pojištění už sice měli, ale nebylo jich mnoho. Zákon číslo 254/2019 Sb. to mění a nařizuje soudním znalcům povinnost sjednat si pojištění profesní odpovědnosti. Takové pojištění se bude vztahovat na újmy způsobené vadou poskytnuté odborné služby. 


Vyplňte formulář, porovnáme nabídky pojišťoven 

Vyplňte formulář na pojištění


Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenosti

 

Pojištění profesní odpovědnosti znalců je povinné pro naprostou většinu. Je dobré myslet na to, že nikdo není neomylný – a mít v takovém případě pojistné krytí se vyplatí.

Částky náhrady škody se nezřídka pohybují ve statisících korun a je velký rozdíl je vyplatit z pojistky, nebo ze svého.
  • 1 000 000 Kč je minimální limit pojistného plnění pro soudního znalce
  • 5 000 000 Kč představuje limit pojistného plnění pro znalecké kanceláře a ústavy
  • Znalci, kteří mají povinnost uzavřít si pojištění profesní odpovědnosti znalců, to musí doložit Ministerstvu spravedlnosti platným dokladem o uzavření

Pojištění profesní odpovědnosti znalců je navíc možné snadno rozšířit o další krytí, stejně jako je možné v jedné smlouvě sjednat a pojistit movité i nemovité věci a přerušení provozu. Možností rozšíření je hned několik.
  • obecná odpovědnost za újmu
  • odpovědnost z provozu kanceláře odpovědnost za věci převzaté a užívané
  • odpovědnost za věci odložené a vnesené náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního pojištění
  • a další pojištění odpovědnosti vhodné pro váš obor
Výši minimálního limitu pojistného plnění stanoví ministerstvo vyhláškou. Kromě toho také dodává, že výše limitu pojistného plnění musí být úměrná možným újmám, které můžete v konkrétním oboru předpokládat. Někdy tak minimální limit pojistného plnění 1 000 000 Kč určitě nebude stačit. Proto je vhodné si nechat srovnat pojištění profesní odpovědnosti, abyste neplatili více, než je nutné.

Především finanční škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem. Vztahuje se ale také na materiální škodu nebo dokonce na újmu na zdraví. Minimální limity pojistného plnění stanovuje Ministerstva spravedlnosti. Nicméně vždy musí být přiměřené možné škodě, která může vzniknout.

Nově nařízené pojištění profesní odpovědnosti znalců není žádná věda. Jedná se o poměrně jednoduché pojištění. Poskytují ho pojišťovny, jako například Slavia pojišťovna, Direct pojišťovna, ČPP, Generali Česká, Allianz nebo Kooperativa. Nemusíte však všechny nabídky procházet jednu podruhé. Nechte to na nás, přichystáme vám nejvýhodnější nabídku pojištění soudních znalců na míru vašemu oboru.25.1.2021