Pojištění kauce

Pojištění kauce

Kauce je vratná částka, kterou kapitán lodi skládá za půjčené plavidlo, včetně jeho obvyklého příslušenstí a výbavy předepsané pro oblast plavby. V případě poškození, zničení nebo odcizení lodi, kterou způsobí kapitán lodi nebo oprávněná posádka, je z této kauce sražena příslušná suma. V případě většího rozsahu pojištění, které by kauce nepokryla, hradí pojistitel pojistné plnění podle výše zvolené kauce snížené o spoluúčast pojištěného. Hodnota vratné kauce se pohybuje v řádu tisíců EUR.

Pojištění pro případ propadnutí kauce vzniká dnem předání plavidla oprávněné osobě k užívání a končí dnem předání lodi pronajímateli. Maximální doba pronajmutí je 30 dní, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Pojistná smlouva je uzavřena úhradou pojistného. Uzavřením pojištění se nezbavujete povinnosti složit kauci, avšak v případě zadržení kauce, pojišťovna vyplatí po odečtení kauce vynaložené prostředky. 

Limity pojistného plnění a příslušné pojistné 

Limit pojistného plnění Pojistné 
do 20 000 Kč 1 650 Kč 
do 40 000 Kč 3 300 Kč 
do 60 000 Kč  4 950 Kč 
do 80 000 Kč  6 000 Kč 
do 100 000 Kč  6 750 Kč 
do 110 000 Kč  7 130 Kč 
do 120 000 Kč  7 500 Kč 
do 130 000 Kč  8 125 Kč 
do 140 000 Kč  8 750 Kč 


Poptejte pojištění kauce

Zeptejte se odborníka na toto pojištění, máme dlouholeté zkušenostiÚzemní rozsah
evropská část Středozemního moře
Baltské a Severní moře
plavební kanály států Evropy
kombinací výše uvedených územních rozsahů pojištění

Spoluúčast u pojištění propadnutí kauce je 10 % z vypočtené náhrady škody z každé pojistné události, minimálně však vždy 5 000 Kč. 

2018-08-21