Seznam pojištění

Seznam pojištění

Pojištění: Jaké jsou druhy a čemu slouží?

Pojištění je služba, která kryje rizika spojená s úrazem, nemocí, přírodní katastrofou, dopravní nehodou apod. Jejím smyslem je pokrýt zcela nebo částečně škodu na majetku či zdraví, a to jednorázově nebo v pravidelných intervalech (dle podmínek). Některá pojištění jsou sjednávána na desítky let, jiná s omezením na dny, měsíce nebo roky. Stejně jako se pojišťovna zavazuje hradit škodu v případě škodné události, musí pojištěný řádně platit (nejčastěji měsíčně, u některých druhů pojištění i v jiných intervalech). 

Proč je dobré mít pojištění? A musíte ho mít?

Jedná se o ochranný nástroj, který vám pomůže při neočekávané události. Typicky se jedná o úraz, kvůli němž nemůžete po určitou dobu chodit do práce, a ztrácíte tím tedy značnou část příjmu. Aby vás taková situace nedostala do tíživé situace a nemuseli jste ji řešit půjčkami nebo omezením životního standardu, je dobré mít uzavřené pojištění. V tomto případě životní, respektive úrazové. Správně nastavený produkt přitom nemusí stát moc a bude vám krýt pouze rizika, která potřebujete. Pokud například necestujete do ciziny, nemá smysl připojistit si vzácné nemoci jako je malárie nebo spavá nemoc. 

A totéž platí i v dalších případech, kdy pojištění například chrání vaši nemovitost, její vybavení nebo automobil. Pokud by došlo k poškození majetku - například úderem blesku nebo vytopením – pojišťovna škody pokryje. Bude to sice nepříjemná záležitost, nemusí vás ovšem stát ani korunu. Některá pojištění přitom nestojí moc, třeba nemovitost i domácnost pojistíte do 2 000 Kč ročně a může vám přinést i stovky tisíc korun. Zákon nařizuje mít sjednané pouze povinné ručení na auto, všechna ostatní pojištění jsou dobrovolná, a spousta z nich přinejmenším vhodná. 

Jaké jsou druhy pojištění a k čemu slouží?

Pojištění můžeme v základu rozdělit na životní a neživotní, a dále ho pak větvit na pojištění konkrétních situací. V praxi je velmi obsáhlé pojištění majetku 

  • Životní pojištění se týká samotných lidí a má v podstatě jediný produkt, jímž je pojištění nemocí. To vás kryje v případě hospitalizace, operace, nemoci, invalidity, vzácných nemocí apod. Nahradí vám příjem nebo jeho část po dobu léčení, abyste si uchovali životní standard a zaplatili vše potřebné. Často se kombinuje s úrazovým.
  • Neživotní pojištění se v podstatě vše ostatní. Lze do něj zařadit pojištění úrazové, nemovitosti, domácnosti, havarijní, odpovědnosti atd. I v těchto případech vám má poskytnout jistotu finanční náhrady, pokud by došlo k poškození zdraví (úrazem) nebo majetku (například úderem blesku, vytopením, pádem stromu apod.). 

Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění vám dorovná příjem nebo zaplatí rekonvalescenci v případech, kdy se zraníte a nebudete moci pracovat. V praxi byly dříve oblíbené produkty se spořící složkou, jsou však nevýhodné a netransparentní, klienti často nezískají ze spoření nic, protože přejdou pro lepší podmínky k jiné pojišťovně. Samotné úrazové pojištění kryje pouze rizika způsobená úrazem, všechny peníze jdou tedy na vaše "zabezpečení". 

Většina pojišťoven kombinuje úrazové pojištění také s krytím nemocí, což se vyplatí zejména v případě těch rozšířených – jedná se typicky o rakovinu, cukrovku, infarkt, mrtvici atd. Jejich pojištění nemusí stát mnoho, je ovšem velmi důležité produkt správně nastavit, aby se pojišťovna nemohla z případného hrazení „vyvléknout“. Kombinovaný produkt vám může rovněž zajistit odškodné v případě hospitalizace, ať už následkem úrazu nebo nemoci. 

Pojištění majetku 

Pojištění majetku je velmi obsáhlé odvětví, které nabízí nespočet produktů. V běžném životě je nejvíce využíváno pojištění nemovitosti, domácnosti a vozu, například společnosti si mohou pojistit také přepravované zásilky, zemědělci svou techniku, ale existuje i pojištění technických rizik a finančních ztrát. 

Pojištění nemovitosti a domácnosti 

Pojištění nemovitosti a domácnosti by měl mít každý, ať už bydlí v bytě nebo v domě. V obou případech je platba velmi nízká a stačí ji provést jednou ročně. Chráněni pak budete proti živelným pohromám a v některých případech také proti lidskému zavinění. Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti? 

  • Pojištění nemovitosti kryje budovu, tedy zdi, podlahy, střechu, okna, dveře ...respektive celou nemovitost, která by mohla být poškozena například pádem stromu nebo úderem blesku.
  • Pojištění domácnosti kryje vybavení nemovitosti ...typicky se jedná i nábytek, elektroniku, spotřebiče a další věci. Pokud vás tedy "vypláchne voda", pojišťovna uhradí nákup nového vybavení. 

Povinné ručení a havarijní pojištění 

Povinné ručení a havarijní pojištění se používá k ochraně automobilu, motorky, čtyřkolky, karavanu a dalších motorových a souvisejících vozidel. Obě se nejčastěji platí jednou ročně, interval je nicméně možné rozložit i jinak, například jednou za 3 měsíce. Cena se odvíjí od vašich zkušeností s řízením, resp. délkou držení řidičského oprávnění, typu a výkonu vozidla, jeho stáří, motorizace a řady dalších faktorů. Obecně platí, že čím starší a výkonnější vůz chcete pojistit, tím bude platba vyšší. 

  • Povinné ručení musí mít uzavřené každý motorista, ať už řídí auto, motorku nebo třeba čtyřkolku. Slouží k pokrytí škod na vozidlech ostatních účastníků v případě nehody, kterou zaviníte vy.
  • Havarijní pojištění je dobrovolné a kryje škody na vašem autě, které jste nezavinili vy, a nevznikly při nehodě (například vandalismus, pád stromu, ale i odcizení). Vyplatí se zejména u nových vozidel do stáří 5 let, poté se stává poměrně drahým a pojistné limity nejsou moc vysoké. 

Pojištění zásilek, finančních ztrát a zemědělství 

Pojištění zásilek, finančních ztrát a zemědělství jsou speciální druhy produktů, jichž využívají zejména podnikatelé. Smyslem je pojistit rizika jako rozbití zásilek při přepravě, uhynutí hospodářských zvířat, nebo třeba ušlého zisku, což může pramenit například z nemožnosti doručit zásilky, které byly při cestě rozbity. V takovém případě by pojišťovna hradila nejenom hodnotu přepravovaného zboží, ale rovněž ušlý zisk přepravci za poskytnutou službu. 

Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost) 

Pojištění odpovědnosti je v praxi známo také jako pojistka na blbost, což ji víceméně definuje. Produkt kryje škody na majetku nebo zdraví, ať už byly způsobeny přímo či nepřímo. Pro každý případ přitom existuje trochu odlišné. Jedno se vztahuje na odpovědnost v běžném (občanském) životě, jiné na odpovědnost vůči zaměstnavateli, u OSVČ také na odpovědnost z podnikání. Některé profese musí mít dokonce pojištění odpovědnosti sjednány povinně – jedná se například o advokáty, stomatology, daňové poradce, pojišťovací makléře atd. 

Příklad z praxe: V obchodě s elektronikou se vám udělá špatně a vy na chvíli omdlíte. Jenomže při pádu na zem jste strhli vystavenou televizi za 30 000 Kč, kterou bude chtít obchod uhradit. Nepřímo způsobenou škodu může v tomto případ uhradit pojišťovna v plné výši, případně s vaší spoluúčastí (ta se obvykle pohybuje do 1 000 Kč). 

Cestovní pojištěním 

Cestovní pojištění vás chrání v případě úrazu, onemocnění nebo ztráty zavazadel při zahraničních cestách. Jedná se o povinnost, protože mimo tuzemsko většina pojistných produktů neplatí. Velmi drahá bývá například hospitalizace, ať už vaší vinou či nikoliv (třeba pokud vás někdo srazil) – celou ji přitom může uhradit cestovní pojištění. Ceny za něj nejsou vysoké, nejlevnější cestovní pojištění začíná na 7 Kč / den a obvykle kryje i mnohamilionové škody. Top produkty zajistí léčebné výlohy až do 500 milionů Kč. 

Pojištění občanů

životní pojištění

rizikové životní pojištění
investiční životní pojištění
kapitálové životní pojištění
pojištění dětí
vkladové životní pojištění
důchodové životní pojištění
úrazové pojištění

 

Pojištění odpovědnosti (tzv. pojištění na blbost)

Pojištění odpovědnosti

pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě 
pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání
pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce
pojištění odpovědnosti vlastníka zvířete (psa, koně, hospodářského zvířete)

 

Pojištění majetku občanů

Pojištění nemovitosti a domácnosti
pojištění solárních panelů

 

Pojištění vozidel

povinné ručení
havarijní pojištění

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

pojištění právní ochrany řidičů
pojištění právní ochrany rodiny
pojištění právní ochrany podniků a podnikatelů
pojištění právní ochrany při úrazu
pojištění právní ochrany v pracovněprávních vztazích

Pojištění cizinců

komplexní zdravotní pojištění cizinců

Ostatní pojištění

pojištění psů a koček