Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Co to je rizikové životní pojištění

Rizikové  životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání.

Může být sjednána  pevná nebo klesající  pojistná částka. Pojištění s pevnou pojistnou částkou je určeno pro dosáhnutí stále stejně vysoké pojistné ochrany. Produkty s klesající pojistnou částkou  jsou určeny zejména k pojištění osob splácejících úvěr. Tento produkt zcela postrádá spořící složku a není daňově uznatelný.

Budete mít jistotu nejlepší ceny

 

Zeptejte se odborníka
Martin Vomáčka
606057272
info@fajnpojisteni.cz