CMR

V Ženevě  19. 5. 1956 byla sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zkratka CMR je odvozena od Convention Marchandise Routière. Základním cílem sjednání této úmluvy bylo sjednotit předpisy o přepravě zboží mezi jednotlivými státy. K ratifikaci úmluvy se postupně přidala většina evropských zemí a také Turecko, Írán, Jordánsko, Sýrie, Maroko, bývalé asijské státy SSSR a Mongolsko.

Úmluva se vždy vztahuje na každou smlouvu o přepravě zboží za úplatu provedenou silničním vozidlem, jestliže místo převzetí a předpokládané místo vykládky zásilky leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden stát úmluvu podepsal. Úmluva se tedy také aplikuje na přepravy českých dopravců, pokud místo převzetí a místo dodání leží ve dvou odlišných státech Úmluvy.

Úmluva se však navztahuje na přepravy: 

a) prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv
b) mrtvol
c) stěhovaných svršků

Smluvní strany spadající pod režim Úmluvy nejsou oprávněny uzavírat mezi sebou ujednání odchylující se od této Úmluvy. Je nutné brát na zřetel, že taková ujednání jsou právně neúčinná a vždy neplatná. 

Úmluva CMR upravuje tyto oblasti přepravy

Uzavření a provádění přepravní smlouvy

Zde jsou vymezeny povinnosti užívat předepsané dokumenty. Jsou zde popsány povinnosti a práva odesílatelů, příjemců i dopravců. Dále je ujednán výkon dispozičního práva k zásilce. 

Odpovědnost dopravce

Dopravce vždy odpovídá za poškození a za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky, která vznikne od okamžiku převzetí až do okamžiku vydání zásilky. Odpovídá také za překročení dodací lhůty.
Stanovuje se limit odpovědnosti dopravce za škodu – SDR 8,33 (SDR = zvláštní právo čerpání MMF) za brutto hmotnost nákladu. Dle aktuálního kurzu jednotky SDR tak dopravce odpovídá maximálně do hodnoty cca 300 Kč/kg hrubé váhy dopravovaného zboží. Důkaz o tom, že poškození, zničení nebo ztráta zásilky vznikla z příčin, za které dopravce neodpovídá, náleží vždy dopravci. Důkazní břemeno tak leží na dopravci samotném. V odpovědnosti dopravce se může stát mnoho variant škod zapřičiněných mnoha důvody, proto čtěte článek o samotné odpovědnosti silničního dopravce v Úmluvě CMR a o možnostech pojištění. 

Reklamace a žaloby

Tato ustanovení upravují případné reklamace z poškození zásilky, překročení dodací lhůty apod. 

Ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci

Celé znění Úmluvy CMR máme ke stažení ZDE.

Potřebujete nabídku pojištění odpovědnosti silničního dopravce?  


NOVINKY

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

  Střet se zvěří a pojištění: Co byste měli vědět?

  V podzimním období hrozí motoristům více než jindy riziko srážky s lesní zvěří. I v malé rychlosti může srna, ale především divočák způsobit na vozidle značnou škodu. Až se vzpamatujete z prvotního šoku a pocitu, že jste ublížili živému tvoru, začnete řešit vzniklou škodu na autě. Pomoci může havarijní pojistka a někdy i povinné ručení. VÍCE >>

  Co byste měli vědět o pojištění dětí?

  Děti jsou neposedné a není proto divu, že u nich dochází často k úrazům. Ve škole to bývá nejčastěji o přestávkách nebo při tělocviku. Rodiče často váhají, zde se vyplatí sjednat dětské pojištění na školní rok nebo i prázdniny.

  VÍCE >>

  U pojištění často sázíme na rizika, která nám nehrozí

  Pojistit si dům stojící na kopci proti povodni je zřejmým nesmyslem. Přesto řada lidí na podobná rizika sází. Nejčastěji to bývá u životního pojištění, kdy si lidé sjednají naprosto nevyhovující pojistku, pojistí si nevhodná rizika nebo se neinformují o pojistných podmínkách. VÍCE >>

  Vypovězení pojistné smlouvy: Jak na to?

  Nejste-li spokojeni se svou pojišťovnou a chcete přejít k jiné, nezbývá, než stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Pokud jste se doposud o obsah pojistné smlouvy nestaraly, pojistku neaktualizovali a neznáte ani smluvní podmínky, můžete být při předčasném ukončení smlouvy překvapeni, že rozvázat smlouvu s pojišťovnou není vůbec snadným krokem. VÍCE >>

  Úrazové pojištění a adrenalinové sporty

  Často užíváme rčení „Sportem ku zdraví“. Paradoxem ovšem je, že právě při pohybových aktivitách dochází velmi často k závažným úrazům.

  VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct