CMR

V Ženevě  19. 5. 1956 byla sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Zkratka CMR je odvozena od Convention Marchandise Routière. Základním cílem sjednání této úmluvy bylo sjednotit předpisy o přepravě zboží mezi jednotlivými státy. K ratifikaci úmluvy se postupně přidala většina evropských zemí a také Turecko, Írán, Jordánsko, Sýrie, Maroko, bývalé asijské státy SSSR a Mongolsko.

Úmluva se vždy vztahuje na každou smlouvu o přepravě zboží za úplatu provedenou silničním vozidlem, jestliže místo převzetí a předpokládané místo vykládky zásilky leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden stát úmluvu podepsal. Úmluva se tedy také aplikuje na přepravy českých dopravců, pokud místo převzetí a místo dodání leží ve dvou odlišných státech Úmluvy.

Úmluva se však navztahuje na přepravy: 

a) prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv
b) mrtvol
c) stěhovaných svršků

Smluvní strany spadající pod režim Úmluvy nejsou oprávněny uzavírat mezi sebou ujednání odchylující se od této Úmluvy. Je nutné brát na zřetel, že taková ujednání jsou právně neúčinná a vždy neplatná. 

Úmluva CMR upravuje tyto oblasti přepravy

Uzavření a provádění přepravní smlouvy

Zde jsou vymezeny povinnosti užívat předepsané dokumenty. Jsou zde popsány povinnosti a práva odesílatelů, příjemců i dopravců. Dále je ujednán výkon dispozičního práva k zásilce. 

Odpovědnost dopravce

Dopravce vždy odpovídá za poškození a za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky, která vznikne od okamžiku převzetí až do okamžiku vydání zásilky. Odpovídá také za překročení dodací lhůty.
Stanovuje se limit odpovědnosti dopravce za škodu – SDR 8,33 (SDR = zvláštní právo čerpání MMF) za brutto hmotnost nákladu. Dle aktuálního kurzu jednotky SDR tak dopravce odpovídá maximálně do hodnoty cca 300 Kč/kg hrubé váhy dopravovaného zboží. Důkaz o tom, že poškození, zničení nebo ztráta zásilky vznikla z příčin, za které dopravce neodpovídá, náleží vždy dopravci. Důkazní břemeno tak leží na dopravci samotném. V odpovědnosti dopravce se může stát mnoho variant škod zapřičiněných mnoha důvody, proto čtěte článek o samotné odpovědnosti silničního dopravce v Úmluvě CMR a o možnostech pojištění. 

Reklamace a žaloby

Tato ustanovení upravují případné reklamace z poškození zásilky, překročení dodací lhůty apod. 

Ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci

Celé znění Úmluvy CMR máme ke stažení ZDE.

Potřebujete nabídku pojištění odpovědnosti silničního dopravce?  


NOVINKY

  Na freeride lyžování nemusí běžné pojištění stačit

  Zimním radovánkám na horách se s oblibou věnuje stále více lidí. Mnohým ale již nestačí upravené sjezdovky a vyhledávají adrenalinové lyžování na neupravených svazích. Pro tento způsob sjezdového lyžování se již vžil název Freeride. VÍCE >>

  Proč je vhodné aktualizovat pojistky?

  Pokud si člověk sjedná pojištění a podepíše smlouvu, nechce se již tímto pro něj uzavřenou záležitostí dále zaobírat. Přitom je dobré jednou za čas pojistku aktualizovat, a to hlavně z finančního hlediska. VÍCE >>

  Cesta za lyžováním se může bez pojištění velmi prodražit

  Údajně jeden týden zimní dovolené má na naše zdraví stejně pozitivní účinek, jako delší dovolená v létě. Až se tedy budete těšit na lyže a balit vše potřebné, nezapomeňte na cestovní pojištění. VÍCE >>

  V jakých případech nemusí u cestovního pojištění pojišťovny platit?

  Vyjet na zahraniční dovolenou bez cestovního pojištění se nemusí vyplatit. Je to užitečná věc, ovšem je třeba dodržet stanovené podmínky, aby člověk nezůstal bez plnění, které očekával. VÍCE >>

  Absurdní výluky z pojištění

  Některé výluky jsou opravdu absurdní a v anketě mezi lidi se na prvním místě umístilo „zanedbání povinnosti pojištěného“, pro jehož vítězství hlasovalo více než 14 tisíc lidí. Dalšími absurdními výlukami jsou výluka z hlediska nejednoznačné identifikace, vznik nepředvídatelných okolností, neposkytnutí vyčerpávajících informací, pojištění výrobku v záruce, karenční doba a některé další. VÍCE >>

  Při výběru havarijního pojištění buďte obezřetní

  Každý řidič ví, že bez povinného ručení nesmí na silnici vyjet. Jeho účelem je především chránit druhé účastníky provozu. Pro případ vzniku škody na vašem autě a vaší vinou je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

  VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct