Odpovědnost silničního dopravce - chyby při sjednávání smluv

Upozorňujeme Vás na chyby, které se dělají při sjednávání smluv týkajících se odpovědnosti silničního dopravce.

Odpovědnost silničního dopravce - chyby při sjednávání smluv

Upozorňujeme Vás na chyby, které se dělají při sjednávání smluv týkajících se odpovědnosti silničního dopravce.

Připravili jsme upozornění týkající se chyb při sjednávání smluv v rámci silniční dopravy. Silniční dopravci jsou zodpovědní za přepravované náklady, a proto by měli být ostražití při sjednávání smluv, které souvisí s pojištěním odpovědnosti.

Díky správně stanovenému pojištění odpovědnosti a správně stanovenými smluvními vztahy se svými zákazníky se dokáže předejít potenciálním stížnostem při likvidaci škod.  

O jakých chybách je řeč?

Nesplnění podmínek pro zvýšení odpovědnosti dopravce

Pokud chce být dosaženo zvýšení odpovědnosti až do fakturní hodnoty zásilky, musí být splněny podmínky článku 24 Úmluvy CMR, obzvláště je vyžadováno při likvidaci:

  • doložení nákladního listu
  • cena zásilky musí být zapsána v nákladním listu 

CMR je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě uzavřená již v roce 1956. Celé znění Úmluvy naleznete ZDE.
V případě nesplnění podmínek je odpovědnost dopravce limitována hmotností převážené zásilky. Toto omezení je i v situaci, kdy jsou sjednány doložky, které zahrnují zvýšenou hodnotu zásilky. Tyto problémy se objevují zejména ve vnitrostátní dopravě, na kterou se ještě v roce 2019 nevztahovaly podmínky Úmluvy CMR a odpovědnost nebyla váhově limitována. Někteří dopravci a odesílatelé stále nezaznamenali tuto změnu, a v případě škody požadují její náhradu v plné výši. 

Při sjednávání přepravních smluv prosím dbejte na to, aby vaši zákazníci věděli o této povinnosti!

Nepřipojištění přepravy nových a ojetých vozidel, použitých strojů

Tyto přepravy samozřejmě znamenají riskantnější přepravu, a proto je nezbytné přepravy nových a ojetých vozidel, použitých strojů u většiny pojišťoven připojistit. Pokud není sjednáno připojištění, nejsou tyto přepravy často kryty.

Pokud uskutečňujete takové přepravy, vždy proveďte kontrolu smlouvy, zda máte uzavřené připojištění, abyste se vyhnuli případným komplikacím při likvidaci škod. 

Neaktuální seznam provozovaných vozidel 

V případech, kdy máte ve smlouvě uvedený seznam pojištěných vozidel, dbejte na řádnou aktualizaci. V těchto případech je nutné aktualizovat seznam vozidel podle aktuálního stavu. Účelem je mít pojištěna všechna provozovaná vozidla.

Důsledně dbejte na aktualizaci pojištěných vozidel 


Vyplňte formulář na pojištění

Porovnáme za Vás nabídky jednotlivých pojišťoven

Vyplňte formulář na pojištění odpovědnosti dopravce, rádi se mu budeme věnovat

Richard Fila - pojištění dopravce
Zeptejte se odborníka!

Richard Fila - pojištění přepravy
poptavky@fajnpojisteni.cz
606 05 72 72
Spravujeme pojištění pro více než 300 dopravců po celé ČR