Finanční způsobilost dopravce 2024

Sazba pro finanční způsobilost dopravce je v roce 2024 opět nižší. Pojištění finanční způsobilosti tedy ani v roce 2024 neroste.

Finanční způsobilost dopravce 2024

Sazba pro finanční způsobilost dopravce je v roce 2024 opět nižší. Pojištění finanční způsobilosti tedy ani v roce 2024 neroste.

Roční výše kurzu a s ní související změna výše prokazované finanční způsobilosti dopravce je vyhlašovaná v průběhu listopadu. Pro rok 2024 Ministerstvo dopravy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, oznamuje stanovení směnného kurzu 1 euro = 24,460 Kč.

Provozovatel silniční dopravy musí tedy prokazovat následující výši kapitálu:

1) Autodoprava s vozidlem nad 3,5 tuny: Výše prokazovaného kapitálu nebo pojistného limitu je: 220 140 Kč pro jedno vozidlo a 122 300 Kč pro každé další vozidlo nad 3,5 tuny. U vozidel nad 3,5 tuny počítáme všechna vozidla. Dále částku navýšíme o 22 014 Kč za každé vozidlo hmotnosti nad 2,5 tuny a méně než 3,5 tuny používané v mezinárodní dopravě.

2) Autodoprava výhradně s vozidly do 3,5 tuny: Výše prokazovaného kapitálu nebo pojistného limitu je 44 028 Kč pro jedno a 22 014 Kč za každé další vozidlo o hmotnosti vyšší než 2,5 tuny a zároveň nižší než 3,5 tuny používané v mezinárodní dopravě.

Zdroj: Ministerstvo Dopravy ČR

Proti roku 2023 tedy pojistné částky a s tím i výše pojistného opět klesne, avšak tentokrát pouze o necelé 1 %.

VYPLŇTE FORMULÁŘ, POROVNÁME NABÍDKY POJIŠŤOVEN ONLINE

Finanční způsobilost


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouholeté zkušenosti s pojištěním dopravců

Příklady výpočtu částky pro finanční způsobilost:

Příklad výpočtu 1):

Dopravce provozuje dopravu s 4 vozidly/soupravami nad 3,5 tuny, dále 2 vozidly nad 2,5 a do 3,5 tuny, ze kterých pouze jedno jezdí také mezinárodní dopravu. Má-li dopravce vozidlo nad 3,5 tuny, tak se jako první počítá za toto vozidlo tedy 220 140 Kč, dále za další 3 vozidla nad 3,5 tuny je to 3 x 122 300 Kč. U vozidlel do 3,5 tuny počítáme pouze to jedno v mezinárodní dopravě, tedy 22 014 Kč. Celková částka v tomto případě je: 220 140 Kč + 3 x 122 300 Kč + 22 014 Kč = 609 054 Kč.
Výše ročního pojistného pro dopravce bude za 4 velká vozidla a jedno malé přibližně 5 440 Kč Kč u pojišťovny Slavia.

Příklad výpočtu 2):

Dopravce provozuje mezinárodní dopravu s 5 vozidly nad 2,5 tuny a do 3,5 tuny. Za první vozidlo je povinná částka 44 028 Kč, dále za další 4 vozidla 2,5 - 3,5 tuny je to 4 x 22 014 Kč. Celková částka v tomto případě je: 44 028 Kč + 4 x 22 014 Kč = 132 084 Kč.

Vypočtenou částku musí dopravce prokázat likvidním majetkem (peníze na účtu apod.) nebo jiným způsobem, kde nejjednodušší způsob je pojištěním finanční způsobilosti dopravce. Pojistné pro tohoto dopravce bude 1 302 Kč. Pojištění s námi sjednáte během chvilky bez nutnosti podpisu.

Prokázat finanční způsobilost je nutné nejpozději do 31.7.2024 nebo nejpozději k tomu datu požádat o odklad cca 1 měsíc.