Finanční způsobilost dopravce 2023

Nová sazba pro finanční způsobilost dopravce 2023 je nižší. Pojištění finanční způsobilosti tak bude v roce 2023 levnější.

Finanční způsobilost dopravce 2023

Nová sazba pro finanční způsobilost dopravce 2023 je nižší. Pojištění finanční způsobilosti tak bude v roce 2023 levnější.

Výše finanční způsobilosti se mění každý rok dle stanoveného kurzu. Pro rok 2023 Ministerstvo dopravy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, oznamuje stanovení směnného kurzu 1 euro = 24,527 Kč.

Pro provozování silniční nákladní dopravy musí tedy dopravce prokazovat následující výši kapitálu:

1) Autodoprava s vozidlem nad 3,5 tuny: Výše prokazovaného kapitálu nebo pojistného limitu je : 220 743 Kč pro jedno vozidlo a 122 635 Kč pro každé další vozidlo nad 3,5 tuny. U vozidel nad 3,5 tuny počítáme všechna vozidla. Dále částku navýšíme o 22 074,3 Kč za každé vozidlo hmotnosti nad 2,5 tuny a méně než 3,5 tuny používané v mezinárodní dopravě.

2) Autodoprava výhradně s vozidly do 3,5 tuny: Výše prokazovaného kapitálu nebo pojistného limitu je 44 148,6 Kč pro jedno a 22 074,3 Kč za každé další vozidlo o hmotnosti vyšší než 2,5 tuny a zároveň nižší než 3,5 tuny používané v mezinárodní dopravě.

Zdroj: Česmad BohemiaMinisterstvo Dopravy ČR

Proti roku 2022 tedy pojistné částky a s tím i výše pojistného klesne přibližně o 3 %.

Finanční způsobilost


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouholeté zkušenosti s pojištěním dopravců


Jak počítat finanční způsobilost v roce 2023

Příklad výpočtu: dopravce provozuje dopravu s 4 vozidly/soupravami nad 3,5 tuny, dále 2 vozidly nad 2,5 - 3,5 tuny, ze kterých pouze jedno jezdí také mezinárodní dopravu. Má-li dopravce vozidlo nad 3,5 tuny, tak se jako první počítá za toto vozidlo tedy 220 743 Kč, dále za další 3 vozidla nad 3,5 tuny je to 3 x 122 635 Kč. U vozidlel do 3,5 tuny počítáme pouze to jedno v mezinárodní dopravě, tedy 22 074,3 Kč. Celková částka v tomto případě je: 220 743 Kč + 3 x 122 635 Kč + 22 074,3 Kč = 610 692,30 Kč.
Tuto částku musí dopravce prokázat likvidním majetkem (peníze na účtu apod.) nebo jiným způsobem kde nejjednodušší způsob je pojištěním finanční způsobilosti dopravce.

Prokázat finanční způsobilost je nutné nejpozději do 31.7.2023 nebo nejpozději k tomu datu požádat o odklad cca 1 měsíc. Nová výše ročního pojistného pro dopravce z příkladu by za 4 velká vozidla a jedno malé bude přibližně 6 782 Kč Kč u pojišťovny Slavia. Pojištění s námi sjednáte během chvilky bez nutnosti podpisu.