Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Pokud jste cizinec a plánujete pobyt v České republice, je důležité se seznámit s pravidly týkajícími se zdravotního pojištění cizinců.

Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Pokud jste cizinec a plánujete pobyt v České republice, je důležité se seznámit s pravidly týkajícími se zdravotního pojištění cizinců.

1. Jaké jsou podmínky pojištění cizinců

Pobyt cizinců v ČR je regulován zákonem č. 326/1999 Sb. V případě žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu je třeba předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění cizinců. Toto pojištění by mělo pokrývat:

  • Náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči.
  • Náklady na převoz, včetně převozu tělesných ostatků v případě úmrtí.
  • Pojištění by nemělo vylučovat plnění v případě úrazu způsobeného úmyslným jednáním, alkoholem nebo drogami. Minimální limit pojistného plnění by měl být v tomto případě alespoň 60 000 EUR.

Pokud již cizinec pobývá v ČR a žádá o prodloužení víza nebo povolení, je třeba doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění sjednaném u pojišťovny v ČR. Toto pojištění by mělo pokrývat komplexní zdravotní péči, což zahrnuje léčbu ve smluvních zařízeních bez přímé úhrady, preventivní péči, péči související s těhotenstvím a porodem.

2. Kdo zdravotní pojištění nepotřebuje?

Někteří cizinci jsou z pojištění osvobozeni. Patří sem:

  • Občané EU.
  • Držitelé diplomatických a služebních pasů.
  • Cizinci pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb.
  • Cizinci, jejichž zdravotní péče je hrazena na základě mezinárodní smlouvy.
  • Cizinci, kteří mohou prokázat, že jejich zdravotní péče je hrazena jiným způsobem.

Doufáme, že tento přehled vám pomůže lépe porozumět požadavkům na zdravotní pojištění v České republice. Pokud máte další otázky, doporučujeme konzultovat se specialistou.

Vyplňte formulář na komplexní zdravotní pojištění cizinců


Nabídku vám zpracuje specialista, máme dlouhodobé zkušenosti