Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění do zahraničí je neustále nutností. I přesto že dnem 1. 5. 2014 vznikl našim občanům nárok na zdravotní péči na účet jejich zdravotní pojišťovny při pobytu ve státech EU (a dále Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska) neznamená to však, že se bude jednat o bezplatnou péči. Naše zdravotní pojišťovna uhradí pouze tolik, kolik hradí zdravotní pojišťovny v zemi, kde byla péče poskytnuta. Navíc tuto péči lze čerpat pouze v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Z toho důvodu doporučujeme vždy uzavírat cestovní pojištění. 

Proč si sjednat cestovní pojištění? 

  • Prvním důvodem je, že zdravotní ošetření v EU natož v ostatních zemích světa není bezplatné. Všude se platí spoluúčast jako místní pojištěnci. Na naše poměry tyto spoluúčasti bývají vysoké. V některých zemích se nejdříve hradí ošetření v hotvosti a následně je možné požádat o proplacení. Placenou péči lze čerpat pouze v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. V praxi to znamená, taková zařízení nejdříve vyhledat, dorozumět se, výslovně žádat, aby lékař spadal do placené péče, odmítnout placené nadstandardy. Poskytnutá péče v privátních zařízeních nebude ze systému veřejného pojištění hrazena. V turistických oblastech jsou často nesmluvní zařízení. Např. i místní občané se z těchto důvodů připojišťují na lyže do hor do Alp. zde nastupuje komerční cestovní pojištění. 
  • Dalším důvodem je fakt, že některé typy služeb nejsou z veřejných služeb hrazeny. Typickým příkladem je odvoz zraněného ze sjezdovky v případě úrazu. 
  • Cestovní pojištění vždy poskytuje asistenční služby. V případě nouze pomoc a rady na telefonu. 
  • Dále cestovní pojištění zahrnuje převoz do vlasti tzv. repatriaci nemocného, zraněného. Dále zahrnuje i repatriaci tělesných ostatků. 
  • Je dobré vědět, že cestovní pojištění poskytuje ochranu i v případě mnoha dalších rizik. Mohou jimi být odpovědnost za škodu, pojištění zavazadel, přivolání blízké osoby apod. 
  • Obrovskou výhodou komerčního cestovního pojištění je skutečnost, že podmínky pojištění jsou pro všechny státy jednotné. V každém státě totiž existuje odlišný a složitý systém zdravotní péče, spoluúčastí apod. 

Příklady spoluúčastí a některých nákladů na zdravotní péči v zahraničí

Itálie - léky 100 %, lékařské ošetření až 36,15 EUR
Belgie - ambulantní péče pouze hotově, pobyt v nemocnici za první den 40,59 EUR, za další 13,32 EUR
Rakousko - za každý lék na receptu cca 5 EUR, pobyt v nemocnici 10 EUR / den 
Polsko - stomatolog 100 %, léky 30 - 100 % ceny 
Německo - 10 EUR za pobyt v nemocnici / den, léky 5 - 10 EUR
Anglie, Irsko - ošetření stomatologem 43,6 - 194 liber, recept cca 7 liber
Španělsko - léky 40 %, stomatolog až 100 % 

Z těchto příkladů je všem jasné, že podceňovat cestovní pojištění se nevyplatí. Případné zdravotní komplikace mohou rozpočet rodiny značně ovlivnit na mnoho let.