Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda představuje většinou otřesný zážitek. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat.


V případě dopravní nehody jsme povinni volat policii v případech:

 1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
  Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
 2. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 3. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
 4. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
 5. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.

V případech, kdy nebudete volat policii, sepište o nehodě záznam!
Zákon od ledna 2009 účastníkům nehody ukládá novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, musí účastníci nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii.


Desatero správného postupu při dopravní nehodě

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.
 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).
 3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii.
 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii
 5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud: 
  - je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
  - shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky
 6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě". Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!
 7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka.
 8. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny, za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění můžete mít hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.
 9. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.
 10. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště - sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK), telefon.

NOVINKY

  Počet zraněných dětí přibývá

  Většina dětí se zraní ve svém volném čase, při sportování nebo zájmové činnosti. Ovšem roste také počet úrazům ve škole, nejen při tělocviku, ale také o přestávkách, na školních výletech apd. Za poslední uplynulý školní rok bylo zaznamenáno 42 577 úrazů. VÍCE >>

  Co udělat pro změnu zdravotní pojišťovny?

  V České republice funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven a každý si může dobrovolně zvolit, u které chce být. V průběhu života lze pojišťovny měnit, ovšem vždy maximálně jednou za dvanáct měsíců. VÍCE >>

  Pojištění zemědělců proti suchu nebo mokru by mnozí uvítali

  Zemědělcům nejvíce škodí výkyvy počasí. Jejich hrozbou je jak sucho, tak mokro v důsledku přívalových dešťů a záplav. Proto všichni zemědělci s nadějí očekávají po dlouhých letech chystaný fond, který jim umožní pojistit se proti suchu nebo mokru v době dozrávání obilí i proti jiným událostem. VÍCE >>

  Komu se vyplatí celoroční cestovní pojištění?

  Kvůli týdenní dovolené u moře nebo víkendovému poznávacímu zájezdu se nevyplatí sjednávat celoroční cestovní pojištění. Jiné to je u cestovatelů, kteří vyjíždění za hranice často a pravidelně. VÍCE >>

  Pojištění je důležité, i když pronajímáte byt

  Pronajímat byt rozhodně není bez rizika. Nájemce může přestat platit, poškodit vybavení nebo samotný byt, nebo také může způsobit škodu sousedům, kteří budou požadovat náhradu samozřejmě po majiteli bytu. VÍCE >>

  Pojištění psa uvítáte v případě nákladné léčby

  Češi jsou národem pejskařů, takže pro každého majitele čtyřnohého miláčka je dobrou zprávou, že i psa je možné pojistit. Zvláště když je pes právoplatným členem rodiny, zaslouží si tu nejlepší možnou péči. VÍCE >>

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

 • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
 • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
 • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct