Na jaká rizika a na jak vysoké pojistné částky se pojistit v úrazovém pojištění

Na jaká rizika a na jak vysoké pojistné částky se pojistit v úrazovém pojištění

>>zpět

Aby nám úrazová pojistka dobře posloužila, měli bychom nejprve zvážit, jaká rizika potřebujeme pojistit. Úrazové pojistky se totiž skládají z několika rizik pro různé pojistné události. Potřebujete totiž opravdu jen pojištění proti hrozícím rizikům.

Úrazy s trvalým dopadem

To jsou takové úrazy, které zanechají vážné či doživotní následky.

Smrt následkem úrazu

Smyslem je zajištění pozůstalých a pojistná částka je chápána jako náhrada chybějícího příjmu výdělečného člena rodiny, zvýšených výdajů po nezbytnou dobu případně zajištění úvěru. Vyplývá z toho, že na smrt úrazem by se měl pojistit každý na koho je někdo odkázán výživou či jinak finančně závislý (partner, rodič…). Samoživitelé a děti je zbytečné pojišťovat na vysoké pojistné částky.

Doporučujeme sjednat pojistnou částku ve výši 2 - 3 násobku ročního výdělku. Jestliže máte úvěr tak na výši úvěru. Př. při měsíčním výdělku 20 000 Kč, ročně 240 000 Kč je doporučená pojistná částka pro případ smrti 720 000 Kč.

Trvalé následky úrazu

Je druhým bodem v úrazovém pojištění s trvalým dopadem.

Dojde-li k úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky, vyplatí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky. Ztráta pravidelného příjmu může pro mnohé znamenat existenční problémy, a proto pojištěnému musí zajistit:

a) finanční pomoc pro snazší překonání období mezi těžším úrazem s trvalými následky po obnovení běžného života (např. pokrýt pravidelné výdaje, splátky úvěrů apod.).

b) případně pokrýt nečekané výdaje spojené s těžkými úrazy (např. zaplacení nadstandardního lékařského ošetření, zajištění přestavby domu na bezbariérový apod.).

Tato část je důležitá pro každého, pro dospělé i pro děti.

Jak vysoká pojistná částka by měla být nastavena u trvalých následků? Vztahuje se na ní stejné doporučení jako pro případ smrti úrazem. Může být s progresí a bez progrese. Smyslem progrese je poskytnout až několikanásobek pojistné částky v případě opravdu velmi vážných trvalých následků (z jakého násobku je uvedeno v pojistné smlouvě a je odlišná pojišťovna od pojišťovny, běžně 4 – 6 ti násobek). Progresi doporučujeme jako dostatečný a dobrý způsob levného zajištění příjmu pro opravdu velmi závažné úrazy.

Úrazy s dočasným dopadem

Denní odškodné

Další složkou úrazového pojištění, tentokrát již s dočasným dopadem, je denní odškodné. Je to dávka, kterou pojišťovna vyplatí za každý den léčení úrazu. Léčí-li se úraz 45 dní, pojišťovna vám z tohoto pojištění vyplatí 45 x sjednanou denní částku. U tohoto pojištění si musíte dát pozor na to, od jakého dne léčení úrazu pojišťovna vyplácí, a zda je částka vyplácena zpětně od prvého dne. Čím širší ochrana tím dražší pojištění. Důležité je také to, že pojištěný nemusí být v pracovní neschopnosti. Doporučujeme pojistnou částku ve výši ušlého výdělku v době úrazu děleno počtem dní v měsíci. Budete-li  mít v případě úrazu o 10 000 Kč nižší příjem, tak 10 000 : 30 = 330 Kč pojistná částka denního odškodného. Pojistná částka by se měla tedy stanovovat podle Vašich příjmů - jejich výše a druhu.

Pobyt v nemocnici

Tato dávka by Vám měla pokrýt zvýšené výdaje při pobytu v nemocnici, jako je regulační poplatek, náklady na doplatky léků, nadstandardní pokoj apod.

V tomto pojištění však není zahrnutá dlouhodobá péče, rehabilitační ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných. Vyplácí se pouze za skutečně akutní lůžkovou péči.

Na co si dát pozor, když uzavíráte úrazové pojištění

U každé smlouvy úrazového pojištění si dejte pozor na územní platnost, jestli platí na území ČR, Evropy nebo na celém světě. Pokud vyrážíte mimo platnou oblast, pojistěte si úraz také v cestovním pojištění.

Dále si přečtěte výluky z pojištění, zda nevylučují rizika, kterým jste často vystaveni.

U trvalých následků si sjednejte progresi. Nenechte se nalákat na vyšší pojistné částky bez progrese.

Nastavte si správné pojistné částky, které skutečně odpovídají ztrátě výdělku v případě úrazu.

 

4 rady na závěr jak ušetřit při uzavření vhodného úrazové pojištění 

Nepojišťujte nepotřebná rizika – není nutné pojišťovat za každou cenu drobné úrazy

Jednorázová platba - slevu můžete získat při jednorázové úhradě pojistného. Roční platba je zvýhodněna oproti půlroční, čtvrtletní či měsíční platbě

Sleva za sdružené pojištění celé rodiny – některé pojišťovny poskytují zajímavé slevy v případě, že pojistíte na jedné smlouvě celou rodinu.

Porovnání nabídek - porovnáváním rozsahu pojištění a cenových nabídek pojišťoven můžete ušetřit značnou část finančních prostředků. V nabídkách pojišťoven jsou velké rozdíly, a to nejen cenové ale také co do rozsahu pojištění. Sledujte také akční nabídky pojišťoven, často nabízejí časově omezené slevy.

 

Přeji vám, aby pojišťovna nikdy nemusela vyplácet pojistné plnění z vaší smlouvy o úrazovém pojištění.

 

Obraťte se na odborníka:
Martin Vomáčka
606 05 72 72
info@fajnpojisteni.cz

 

 

Porovnat úrazové pojištění >>

 

Ještě si přečtěte druhý díl. Jak získat výhodné úrazové pojištění v 5 krocích.