Najdeme pro Vás nejvýhodnější pojištění na trhu
Pojištění si můžete sjednat během chvíle z pohodlí domova

» Povinné ručení online. Na tomto místě najdete základní informace o povinném ručení.


 

Kdo musí uzavřít povinné ručení?


Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v praxi se užívá zkrácený název povinné ručení má povinnost uzavřít, dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vlastník auta zapsaný ve velkém technickém průkazu. To však neznamená, že nemůže povinné ručení uzavřít osoba odlišná od vlastníka vozidla.
Povinnost uzavřít povinné ručení podle tohoto zákona (§ 5) nemá
a) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, 12)
c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřenými vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu 12a) a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

 

 

Co se hradí z povinného ručení


Z povinného ručení má v případě dopravní nehody ten, kdo odpovídá za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tedy pojištěný, právo, aby za něj pojišťovna nahradila poškozenému prokázané a uplatněné nároky na náhradu:
- škody na zdraví nebo usmrcením,
- škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a odcizením věci,
- ušlého zisku,
- účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků v souvislosti se škodou.
Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění

 

 

Pojistitel z povinného ručení nehradí


a) škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
b) škodu za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti
c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe
d) škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,
e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena,
g) škodu při účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži,

 

škoda

tel: 606 05 72 72
info@fajnpojisteni.cz

Klientská zóna

» Zaregistrujte se
» Zapomněli jste heslo?

Proč pojištění od nás

 

Ušetříte si cesty do pojišťoven

Sjednáte si pojištění za 5 minut včetně všech slev

Budete mít nejvýhodnější nabídky na trhu

Budete mít online slevy, které na pobočce nedostanete

O nás


tel: 606 05 72 72

info(a)fajnpojisteni.cz