Pojištění v ČR 2023: Kdo vévodí trhu?

Růst celkového pojistného o více než 7 % značí, že rok 2023 byl pro pojišťovny velmi úspěšným rokem. Které pojišťovny z toho profitovaly nejvíce a jak se jim dařilo? To se dozvíte v tomto článku.

Pojištění v ČR 2023: Kdo vévodí trhu?

Růst celkového pojistného o více než 7 % značí, že rok 2023 byl pro pojišťovny velmi úspěšným rokem. Které pojišťovny z toho profitovaly nejvíce a jak se jim dařilo? To se dozvíte v tomto článku.

Rok 2023 se nesl ve znamení optimismu pro český pojišťovací trh s nárůstem celkového pojistného na impozantních 168,493 miliardy Kč, což představuje růst o 7,1% oproti minulému roku.

Je to jasný signál, že lidé stále více dbají o své zdraví, majetek a odpovědnost. Životní pojištění rostlo o 3,2%, dosahující 51,370 miliardy Kč, zatímco neživotní pojištění skokově vzrostlo o 8,9% na 117,123 miliardy Kč. Tento rok odhalil posun ve spotřebitelských preferencích, s klesajícím zájmem o jednorázově placené smlouvy. V tomto dynamickém roce se tedy ukázalo, že preference se posouvají směrem od jednorázových investic k trvalé ochraně.  

Srovnání pojišťoven

No a jak to je s výsledky jednotlivých pojišťoven?

V roce 2023 český pojišťovací trh neprocházel významnými změnami, Generali Česká pojišťovna a Kooperativa se upevnily na čele s podíly 24,1 %, resp. 23,4 % celkového pojistného. Tento trend odhaluje, jak dominantní postavení těchto dvou gigantů ovlivňuje trh jak neživotního, tak životního pojištění. Allianz pojišťovna si udržela pevné třetí místo s 11,6% podílem. Na dalších příčkách se umístila ČSOB pojišťovna, ČPP a UNIQA. Ostatní pojišťovny jsou na trhu zastoupeny jen v nízkých jednotkách procent, jak můžeme vidět v tabulce Statistických údajů České Asociace Pojišťoven.

Tabulka 1: Srovnání objemu předepsaného smluvního pojistného


Zdroj: Statistické údaje ČAP
 

Neživotní pojištění

V segmentu neživotního pojištění v ČR v roce 2023 dominovala Generali Česká pojišťovna s podílem 25,9 %, následovaná Kooperativou s 20,3 %. Allianz si udržela silnou třetí pozici s 13,3 % tržního podílu. Toto uspořádání odhaluje, jak významné pojišťovny vedou v nabídce pojistných produktů, které chrání majetek a odpovědnost klientů. S významným rozdílem v podílech mezi prvními třemi a zbytkem trhu je zřejmé, že velcí hráči mají klíčový vliv na trh neživotního pojištění, což odráží jejich schopnost inovovat a přizpůsobovat se potřebám zákazníků.

 

Tabulka 2: Srovnání objemu předepsaného smluvního pojistného pro neživotní pojištění Zdroj: Statistické údaje ČAP


Životní pojištění

V segmentu životního pojištění v roce 2023 Kooperativa vede s podílem 30,4 %, Generali Česká pojišťovna následuje s 20 %.

Rozdíl mezi prvními dvěma pojišťovnami a ostatními je nápadný, což poukazuje na jejich dominantní postavení. NN a Allianz, s 9,1 % a 7,8 % podíly, společně s dalšími hráči jako UNIQA a ČSOB pojišťovna, představují silnou konkurenci, ale zároveň zdůrazňují rozmanitost a konkurenceschopnost trhu. Menší pojišťovny, i přes menší podíly, přispívají k inovacím a specializovaným nabídkám, což činí trh životního pojištění dynamickým a rozmanitým.

Tabulka 3: Srovnání objemu předepsaného smluvního pojistného pro životní pojištění 

Zdroj: Statistické údaje ČAP