Jak rychle vyřídit finanční způsobilost dopravce?

Vloženo: 26.1.2021 | Zobrazeno:247x

Provozovatele silniční dopravy s vozidly či soupravami nad 3,5 tuny nebo osobní dopravy nad 9 míst čeká dokládání finanční způsobilosti dopravce. Poradíme jak to udělat co nejrychleji.

Základní informace k finanční způsobilosti

Povinnost finanční způsobilosti dopravce je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009. Dopravce prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pro rok 2021je kurz stanoven na 26,918 CZK/EUR. Z toho vyplývá, že pojistná částka na první vozidlo se zvedla na 242 262 Kč, přičemž pojistná částka na každé další vozidlo je stanovena na 134 590 Kč. Např. silniční dopravce s 4 vozidly bude dokládat 242 262 Kč + 3x 134 590 Kč = 646 032 Kč . Dopravce, který skutečně žádná vozidla nevlastní ani neprovozuje a zároveň nechce ztratit koncesi, dokládá částku za 1 vozidlo.

Jak doložit finanční způsobilost dopravce?

1) Dopravce, který vede účetnictví, prokazuje FZ účetní závěrkou (rozvaha v plném rozsahu nebo rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisků a ztrát), ověřenou auditorem, nebo daňovým poradcem, nebo účetní s živnostenským listem, nebo ověřovací doložkou příslušného správce daně. Účetní závěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

2) Dopravce, který vede daňovou evidenci, prokazuje finanční způsobilost daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně plně vyplněné Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně.

3) Dopravce může prokázat finanční způsobilost i bankovní zárukou, nebo pojistnou smlouvou. V ČR se bankovní záruka moc často nepoužívá a proto máme pojištění finanční způsobilosti dopravce.

Jednotlivé způsoby lze kombinovat. Pokud z účetních výkazů nevychází dostatečná částka, tak lze pojistit jen chybějící část.

Kdy doložit Finanční způsobilost?


Finanční způsobilost musí dopravce dokládat ke vzniku oprávnění, tj. k žádosti o koncesi a poté každoročně nejpozději do 31.07. příslušného roku. 

Termín je zvolen právě kvůli možnosti dokládat účetní závěrkou. Pojištění jsme schopni připravit obvykle i ten stejný den. Ale počítejte ještě alespoň 1 den na vyřízení certifikátu.

Postup splnění Finanční způsobilosti

1) Dle počtu vozidel spočítat požadovanou částku k doložení.

2) Zvolit způsob - závěrka / daňové přiznání / pojištění.

3) V případě pojištění finační způosbilosti sjednat smlouvu, kde po úhradě pojistného bude vystaven certifikát k pojištění.

4) Vyplnit příslušnou žádost s informacemi o subjektu a vozidlech - viz. seznam níže.

5) Žádost vč. dokladů nebo certifikátu o pojištění odeslat na místně příslušný krajský úřad - nejjednodušeji přes datovou schránku.

Sjednejte si pojištění finanční způsobilosti online! 

Výpočet pojištění finanční způsobilosti

Srovnání nabídek

Objednávka pojištění

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním uvedených údajů za účelem vypracování nabídek pojištění. Podrobnosti ..

Souhlasím se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely provozovatele Fajnpojisteni.cz. Podrobnosti ...

Formuláře k vyplnění finanční způsobilosti z jednotlivých krajů.

Hl. město Praha - https://www.praha.eu/file/3202087/novy_formular_FZD.doc

Středočeský kraj – https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14450/17510681/02+-+Prok%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20FZ+a+%C5%BE%C3%A1dost+o+vyd%C3%A1n%C3%AD%20EL.doc/3a65082a-a6f2-415c-9b80-c62a40199408             

Jihočeský kraj –https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/FZ%20-%20PODKLADY%202021_0.doc

Plzeňský kraj – https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/financni-zpusobilost-dopravce

Karlovarský kraj – http://www.kr-karlovarsky.cz/doprava/Stranky/seznam/fin_zpus.aspx

Ústecký kraj – https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1667685

Liberecký kraj – https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1088845/2020-12-29%2013:19:34.000000

Královehradecký kraj – https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/doprava/silnicni-doprava/zadost-o-prokazani-FZ.docx

Pardubický kraj – https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=33402

Olomoucký kraj – https://www.olkraj.cz/silnicni-doprava-cl-33.html

Moravskoslezský kraj – https://sluzby.msk.cz/sluzba/100-financni-zpusobilost-v-silnicni-doprave

Jihomoravský kraj – https://www.jmk.cz/content/12015

Zlínský kraj – https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/203/prokazani-financni-zpusobilosti-dopravce-.doc

Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4077563

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
Zpět

Finanční způsobilost dopravce - sazby na rok 2021

Sazby pro finanční způsobilost v roce 2021 jsou určeny. Spočítejte si výši ručení a pojištění.

#040 Finanční způsobilost na konkrétní částku

Můžete udělat finančí způsobilost jen na jedno vozidlo? Z účetnictví mi zbývá doložit 130 000?

NOVINKY

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct