Na co dát pozor při ukončování pojistné smlouvy?

Vloženo: 10.2.2019 | Zobrazeno:162x

Uzavření smlouvy je vcelku jednoduché, neboť stačí přečíst podmínky, podepsat smlouvu a jste pojištěni. Kamenem úrazu jsou právě podmínky, které většina z nás prolétne jen zběžně, a ani doma se k jejich prostudování nepřinutí. Přitom je tam řada důležitých informací, třeba jak smlouvu ukončit. A právě vypovídání pojistných smluv nemusí být jednoduché.

Ukončení smlouvy po uplynutí pojistné doby

Například můžete sjednat dětské pojištění, které zaniká dovršením 18 nebo 26 let věku dítěte. Ovšem pozor! Ve smlouvě můžete mít zakotveno, že po uplynutí pojistné doby dojde automaticky k převedení na jiné pojištění. I pokud nenastal konec pojistné doby a nedohodli jste se s pojišťovnou na ukončení, neznamená to, že nelze smlouvu jednostranně vypovědět. K dispozici je celá řada možností.

Výpověď smlouvy „chvíli“ po uzavření

Ze zákona lze pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření, případně do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Neplatí to u životního pojištění. Dále je možné smlouvu vypovědět do 1 měsíce od zveřejnění oznámení, že pojišťovně bylo odňato její povolení k činnosti.

Ukončení dohodou

Pokud k žádné z výše uvedených událostí nedojde, zkuste se s pojišťovnou dohodnout. Je však třeba si zjistit, jaký mechanismus ukončení je ve vaší smlouvě nastaven. Například tam může být uvedeno, že alespoň 6 týdnů před uplynutím sjednané doby musíte dát pojišťovně vědět, že nechcete další trvání pojištění. Pojišťovna nemá povinnost vás na blížící se termín upozornit. Automatické prodlužování smluv je praktikováno zejména u pojištění majetku nebo u havarijního pojištění.

Smlouva s běžným pojistným

Jde o případ, že platíte pojistné za dané pojistné období. Smlouva zaniká na konci svého pojistného období jen když ji vy nebo pojišťovna vypovíte. Jinak se automaticky prodlouží. Když je výpověď doručena později, pak dojde k prodloužení smlouvy a pojištění zaniká až uplynutím dalšího pojistného období. Neplatí to u životního pojištění.

Zvýšení pojistného

Když vám pojišťovna chce zvýšit pojistné, máte šanci smlouvu ukončit. Pokud totiž ve smlouvě není upraven postup úpravy pojistného na další období, musí vás o svém záměru uvědomit 2 měsíce před splatností pojistného a pak se s vámi o zvýšení dohodnout. Pokud nesouhlasíte, musíte to pojišťovně sdělit do 1 měsíce. Pak dojde k zániku smlouvy uplynutím pojistného období, za které jste už zaplatili. Na to vás pojišťovna musí upozornit a pokud to neudělá, vaše smlouva trvá dál, ovšem nově zvýšené pojistné se na vás nebude vztahovat.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
Zpět

Mohlo by Vás také zajímat:
PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct