Příspěvek za nepojištěná vozidla

Vloženo: 13.2.2018 | Zobrazeno:233x

Stále je hodně řidičů, kteří neplatí povinné ručení. Do roku 2015 bylo vybírání příspěvku řidičů bez povinného ručení velmi zmatečné. Jedním z důvodů byla špatná data, díky kterým byly výzvy k zaplacení často zasílány i řidičům, kteří dokonce neměli žádné vozidlo. 

Takovýchto neoprávněných výzev bylo rozesíláno až několik stovek tisíc. Obavy z opakování této situace i po novelizování legislativa rozptyluje Česká kancelář pojistitelů. Tvrdí, že dosavadní potíže spočívaly ve špatném propojení databáze ministerstva dopravy, která obsahuje údaje o vozidlech s databázemi pojišťoven. Nyní by mělo být zcela zřejmé, komu vozidlo patří, takže chybovost by měla být velmi nízká. 

Počet pojištěných a nepojištěných vozidel

V současnosti je v ČR více než 7,5 mil. pojištěných vozidel, ale kromě nich jezdí protizákonně cca 130 tis. vozidel bez povinného ručení. Nepojištěná auta způsobí ročně zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů Kč.

Pojišťovny mají povinnost informovat ČKP o vzniku či zániku pojištění do jednoho měsíce. V zákoně je jednoroční promlčecí lhůta, dokdy musí ČKP příspěvek začít vymáhat. Nejprve zašle výzvu s upozorněním, že řidič nemá nebo neměl zaplacené povinné ručení. Pokud řidič nezareaguje, bude povinné ručení vymáháno soudně. Výhodou pro řidiče bude omezení výše regresu, tedy škody, kterou může ČKP vymáhat po nepojištěných vinících dopravních nehod. Omezeno to bude jednou třetinou způsobené škody, tedy dvě třetiny způsobené škody viník nehody platit nemusí. Částka má navíc strop 300 tisíc Kč. Strop se pochopitelně nebude týkat případů, kdy někdo způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či drog. 

K čemu má sloužit příspěvek

Příspěvek nepojištěných má sloužit pouze na financování potřeb garančního fondu. Pokud by bylo inkasováno víc, než je třeba na financování nepojištěných škod, převede se přebytek do fondu zábrany škod. Ten je určen k prevenci silniční bezpečnosti. Během tří let, kdy se příspěvek nepojištěných nevybíral, dorovnávaly pojišťovny příjmy garančního fondu z peněz, které vybraly na povinném ručení.

Novelizovaný zákon počítá s tím, že se případné přebytky převedou do Fondu zábrany škod. Příspěvek má sloužit k tomu, aby nepojištění řidiči hradili nepojištěné škody, a aby je v ceně povinného ručení nehradili ti poctiví.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
Zpět

Na povinném ručení i letos pojišťovny tratí

Pojišťovny po několikaletém snižování sazeb opustili cenovou válku v povinného ručení.

Zelená karta na bílém papíře je v pořádku

Není povinností mít zelenou kartu na zeleném papíře.

Mohlo by Vás také zajímat:
PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct