Riziko podpojištění

Vysvětlíme Vám, co je to podpojištění, jaké jsou důvody jeho vzniku, a jak mu správně předcházet.

Riziko podpojištění

Vysvětlíme Vám, co je to podpojištění, jaké jsou důvody jeho vzniku, a jak mu správně předcházet.

Máte správně pojištěný majetek a odpovídá pojistná částka ve smlouvě skutečnosti?
Nehrozí Vám riziko podpojištění? A co to vlastně je? 

Podpojištění = stav, kdy pojistná částka neodpovídá skutečné hodnotě pojištěného majetku. Předmět bývá pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. Pokud nemáte dům či jiný majetek dostatečně pojištěn, vyplacené plnění pojišťovnou při pojistné události nebude stačit na pokrytí nákladů k znovupostavení domu nebo jeho opravy. Tím vzniká riziko podpojištění. 

Podpojištění je jasně vymezený pojem, který je obsažen v právních předpisech. Konkrétně jeho znění a další důležité informace týkající se pojištění osob či majetku si můžete přečíst a nastudovat v tomto předpisu: Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (pro PS sjednané od 1. 1. 2014) - §2854 - Podpojištění.

Důvody podpojištění

Existuje několik důvodů, kvůli kterým vzniká podpojištění, může to být:

 • Nedostatečné ocenění pojišťovaného předmětu (např. zapomenutí zahrnout do výpočtu části budov, neznalost aktuálních cen)
 • Snaha o snížení platby za pojištění (nižší ocenění předmětu => nižší pojistná částka => nižší platba pojistného)
 • Nezohlednění zvyšování hodnoty majetku (zvyšování cen nemovitostí, energií, materiálů, mezd) 

Za posledních 10 let vzrostly náklady na výstavbu rodinného domu o 34 %. Růst je převážně způsoben následujícími faktory:

 • Inflace a její vliv na růst cen materiálu, stavebních prací (mzdy dělníků), nemovitostí, elektrické energie
 • Nedostatek stavebního materiálu
 • Ekologické požadavky (ochrana životního prostředí, používání ekologických materiálů, obnovitelné zdroje vytápění)
 • Požadavky EU na výstavbu budov s nízkou téměř nulovou spotřebou energií 

Podpojištění se nejvíce projevuje v případě katastrofálních škod (např. požáry, záplavy, povodně či jiné přírodní katastrofy), kdy je nemovitost na „odpis“. Za příklad můžeme uvést strašlivé tornádo, které se nedávno prohnalo na Břeclavsku a Hodonínsku. 

Předcházení podpojištění 

Pojištění soukromého majetku osob, jako je pojištění nemovitostí a domácností, patří k nejčastějším pojištěním, které lidé sjednávají. Lidé by si proto měli hlídat své smlouvy a uzavírat je s rozumem. Doporučuje se, aby si lidé aktualizovali průběžně své smlouvy každé dva až čtyři roky. Rizikové jsou smlouvy starší 7 let.

Je třeba kontrolovat své pojistky, čím je smlouva starší, tím je vyšší riziko podpojištění.

Doporučuje se také aktualizovat limity pojistného plnění tak, aby zcela pokryly možné škody. Limity jsou obvykle sjednávány pro živelné pohromy, kde nejsou škody fatální. V případě, kdy by škoda převýšila hodnotu sjednaného limitu plnění, škodu nad limit plnění pojišťovna nemusí hradit. 

Důležité parametry pojištění majetku, které je nutné pravidelně aktualizovat:

 • Pojistné částky – měli by odpovídat hodnotě pojištěného majetku
 • Limity pojistného plnění – měly by odpovídat možným škodám
 • Místa pojištění – pojištění se vztahuje pouze na místa uvedená v pojistné smlouvě, je nutné informovat pojišťovnu o změně
 • Vlastnictví – povinnost hlásit změny vlastnictví

 

Indexace – ochrana proti podpojištění

Pojišťovny nabízejí u svých smluv možnost zvolit si tzv. indexaci. Jedná se o ochranu proti podpojištění, kdy se pojistná částka automaticky v průběhu pojištění navyšuje.

Ovšem to neznamená, že je to adekvátní pojištění ve vztahu k situaci na trhu. Ideální pojistná částka by měla odpovídat hodnotě, za kterou by bylo reálné dům opět na daném místě postavit. 

Pro předcházení podpojištění je tedy potřebné kontrolovat pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě, pravidelně ji porovnávat s aktuálním stavem předmětu a průběžně ji upravovat nebo se poradit s odborníkem.

Sjednejte si proto u nás pojištění majetku online a pravidelně si ho aktualizujete. Samozřejmě se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazy.