Jak na pojištění chaty nebo chalupy

S příchodem zimy se množí případy, kdy se nezvaní návštěvníci násilně vlamují do opuštěných rekreačních objektů a kradou na co přijdou.

Jak na pojištění chaty nebo chalupy

S příchodem zimy se množí případy, kdy se nezvaní návštěvníci násilně vlamují do opuštěných rekreačních objektů a kradou na co přijdou.

S příchodem zimy se množí případy, kdy se nezvaní návštěvníci násilně vlamují do opuštěných rekreačních objektů a kradou na co přijdou. Pokud majitel nemá svůj majetek pojištěn, nikdo mu vzniklou škodu neuhradí. Vyplatí se ovšem i pojištění pro případ škod vzniklých řáděním přírodních živlů.

 

Jak pojištění správně nastavit

Základem je vybrat z nabídek pojišťoven variantu nejvhodnější pro konkrétní typ nemovitosti. Důležité je nastavení pojistné částky a zvážení, zda pojistit jen nemovitost nebo i vybavení domácnosti. Dále zvolit odpovídající zabezpečení a ohlídat si možné výluky, které z pojistné smlouvy vyplývají. Vyplatí se také připojištění odpovědnosti z držby nemovitosti pro případ, že strom na vašem pozemku spadne na sousedovu střechu nebo taška z vaší střechy poškodí sousedovo auto.

 

Jak nastavit pojistnou částku

Nemá smysl sjednávat si pojistnou částku na vyšší hodnotu, protože pojišťovna nikdy nezaplatí víc, než činí odhadní cena nemovitosti a vy budete platit zbytečně víc. Největším problémem je však podpojištění způsobené nejčastěji tím, že klienti své smlouvy neaktualizují. Vyplatí se čas od času částku navýšit, zvlášť po rekonstrukci či přístavbě chaty či chalupy.

 

Kontrolujte, zda pojištění kryje všechna rizika

Základní pojištění zpravidla neobsahuje všechna rizika, která mohou vaši nemovitost ohrozit. Typické je to například v zimě u popraskaného vodovodního potrubí nebo u poškozené střechy pod tíhou sněhu či námrazy. U základního pojištění také nebývají zahrnuty kůlny, garáže, zahradní stavby apd. Při poškození přírodními živly bude pojišťovna zjišťovat, zda majitel u budovu dostatečně pečoval. Například zda dlouhodobě nezatékalo poškozenou střechou a v důsledku toho shnily trámy. Pak pojišťovna bude své plnění krátit, protože klient neplnil své povinnosti.

 

Sjednejte si i pojištění domácnosti

Pokud máte na chatě či chalupě cennější věci (např. elektroniku), nezapomeňte na pojištění domácnosti. Důležité je také správné zabezpečení, které pojišťovnu při sjednávání smlouvy nezajímá, ovšem v případě vykradení pak zkoumá, jak byl objekt před vykradením zabezpečen. Podle toho stanovuje maximální pojistné plnění.