#017 Cestovní pojištění v době těhotenství

Jak je to s cestovním pojištěním v době těhotenství?

#017 Cestovní pojištění v době těhotenství

Jak je to s cestovním pojištěním v době těhotenství?

Úkony spojené s těhotenství či předčasným porodem většina pojišťoven propácí do 26. týdne těhotensví (záleží na pojišťovně, je dobré si před cestou prostudovat pojistné podmínky pojišťoven). Pokud se jedná o ošetření např. zlomené nohy, tak to pro pojišťovny není problém. Pokud je součástí pojištění, například pojištění odpovědnosti či ztráta zavazadel, těhotenství toto pojištění nijak neovlivňuje. Rizikové těhotenství je vždy vyloučeno z pojistného plnění (ženy v pracovní neschopnosti kvůli těhotenství)